Trang chủ - Mẫu văn bản, công văn, đơn

Mẫu văn bản, công văn, đơn

Hợp đồng môi giới độc quyền

Môi giới độc quyền là một trong những hình thức khá phổ biến hiện nay. Với hình thức này, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới sẽ tiến hành tiếp thị độc quyền và đại diện cho người bán để chào bán các dự án đến các khách hàng đang có nhu cầu. Họ sẽ được hưởng …

Hợp đồng môi giới độc quyền Read More »

Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ

Môi giới cho thuê căn hộ là hình thức môi giới bất động sản, là việc làm trung gian cho các bên cho thuê và thuê căn hộ. DOANH NGHIỆP A CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày…tháng…năm…. HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI CHO THUÊ …

Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ Read More »

Hợp đồng môi giới dự án xây dựng

Môi giới dự án xây dựng là một trong những hình thức mô giới khá phổ biến hiện nay. Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới sẽ tiến hành tiếp thị và đại diện cho người bán để chào bán các dự án xây dựng đến các khách hàng đang có nhu cầu và …

Hợp đồng môi giới dự án xây dựng Read More »

Hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hình thức đầu tư được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không cần thành lập pháp nhân. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …

Hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng Read More »

HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG MÔI GIỚI NHÀ ĐẤT

Hợp đồng trích thưởng môi giới nhà đất là mẫu hợp đồng trích thưởng được thực hiện giữa hai bên với việc công ty sẽ trích thưởng dự án hoặc hợp đồng cho một cá nhân hoặc công ty nào đó khi thực hiện công việc cho bên kia, chẳng hạn công ty A nhờ …

HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG MÔI GIỚI NHÀ ĐẤT Read More »

Hợp đồng bán hàng hưởng hoa hồng

Hợp đồng bán hàng hưởng hoa hồng là một dạng của hợp đồng thương mại, mang tính chất dân sự, ghi nhận những thỏa thuận giữa bên giao đại lý và bên nhận đại lý. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HƯỞNG HOA …

Hợp đồng bán hàng hưởng hoa hồng Read More »

Hợp đồng mua bán tàu thủy nội địa

Hợp đồng mua bán tàu thủy nội địa là văn bản thỏa thuận giữa người mua và người bán tàu thủy nội địa. Theo đó, hợp đồng quy định cụ thể về đối tượng hợp đồng, giá cả phương thức thanh toán,… để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên. CỘNG HÒA XÃ …

Hợp đồng mua bán tàu thủy nội địa Read More »

Phụ lục hợp đồng ký gửi hàng hoá

DOANH NGHIỆP … CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày…tháng…năm…. PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HOÁ Số:…/….. – Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015; – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; – Căn cứ Luật Thương mại 2005; – Căn cứ …

Phụ lục hợp đồng ký gửi hàng hoá Read More »

Biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN – Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015; – Căn cứ Hợp đồng kinh tế số …/…  ngày …/…/… ; – Căn cứ …

Biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn Read More »