Tài sản để thi hành án dân sự – Kê khai, kê biên, ủy uyền tài sản

[toc] 1.Thi hành án trong trường hợp người thứ ba giữ tài sản Theo Điều 83 Luật Thi hành án dân sự 2008 thì người thứ ba đang giữ tiền của người bị cưỡng chế thi hành án phải giao nộp cho cơ quan thi hành án. Tuy nhiên, nếu số tiền do người thứ …

Tài sản để thi hành án dân sự – Kê khai, kê biên, ủy uyền tài sản Read More »