Trang chủ - Bình luận Pháp luật

Bình luận Pháp luật

Đánh giá các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về chủ thể thương lượng tập thể

Đánh giá các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về chủ thể thương lượng tập thể. Thương lượng tập thể được coi là “chìa khóa” giúp giảm thiểu và giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng nhằm xây dựng mối quan hệ lao động ổn định và bền vững. Trong giai đoạn …

Đánh giá các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về chủ thể thương lượng tập thể Read More »

Cấu trúc của thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN – Phân tích yếu tố Tự do di chuyển đầu tư

Đề tài: Anh/chị hãy nêu cấu trúc của thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN và phân tích yếu tố cơ bản của thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất trong Cộng đồng kinh tế ASEAN là: tự do di chuyển đầu tư, dưới các góc độ sau: – Cơ …

Cấu trúc của thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN – Phân tích yếu tố Tự do di chuyển đầu tư Read More »

Uỷ thác thi hành án dân sự – Phân tích, đánh giá, đề xuất kiến nghị hoàn thiện

Đề tài: Anh (chị) hãy phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật thi hành án dân sự hiện hành về ủy thác thi hành án dân sự và đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này? Thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong hoạt …

Uỷ thác thi hành án dân sự – Phân tích, đánh giá, đề xuất kiến nghị hoàn thiện Read More »

Trách nhiệm giải quyết việc làm đối với người khuyết tật

Đề tài: Trách nhiệm của các chủ thể trong việc giải quyết việc làm đối với người khuyết tật. Tổng cục Thống kê và UNICEF hôm 11/1/2019 đã công bố kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật tại Việt Nam[1]. Đây là cuộc điều tra đầu tiên có quy mô lớn sử …

Trách nhiệm giải quyết việc làm đối với người khuyết tật Read More »

Phân tích các khía cạnh pháp lí của quản lí nhà nước về giao thông đường bộ

Vào các đợt nghỉ lễ dài ngày tại Việt Nam, tình hình tai nạn giao thông, đặc biệt là giao thông đường bộ, thường xuyên gia tăng. Dưới góc độ luật hành chính, hãy phân tích các khía cạnh pháp lí của quản lí nhà nước về giao thông đường bộ, chỉ rõ nguyên nhân …

Phân tích các khía cạnh pháp lí của quản lí nhà nước về giao thông đường bộ Read More »

Phân tích quy định của pháp luật về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

Đề tài: Phân tích quy định của pháp luật về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức. Sưu tầm một bản án của Tòa án giải quyết về vấn đề này và nêu quan điểm cá nhân về nội dung được giải quyết. Từ bao đời nay …

Phân tích quy định của pháp luật về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức Read More »

Phân tích các yếu tố xã hội tác động đến hoạt động xây dựng pháp luật

Đề tài: Phân tích các yếu tố xã hội tác động đến hoạt động xây dựng pháp luật. Cho ví dụ gắn với một đạo luật cụ thể ở nước ta. Hoạt động xây dựng pháp luật là lĩnh vực hoạt động cơ bản, quan trọng của nhà nước nên nó là lĩnh vực thu …

Phân tích các yếu tố xã hội tác động đến hoạt động xây dựng pháp luật Read More »

Đánh giá thực trạng chính sách Thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay

Đánh giá thực trạng chính sách Thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 2000 – 2020 Trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập ngày càng sâu, rộng vào nền …

Đánh giá thực trạng chính sách Thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay Read More »

Sự thay đổi các quy định về chi phí được trừ trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 1997 cho đến nay

Sự thay đổi các quy định về chi phí được trừ trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 1997 cho đến nay. 1. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 1997 Ngày 10/05/1997, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thực …

Sự thay đổi các quy định về chi phí được trừ trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 1997 cho đến nay Read More »

Phân tích các điều kiện để một khoản chi phí của doanh nghiệp được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Đề tài: Phân tích các điều kiện để một khoản chi phí của doanh nghiệp được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và liên hệ thực tiễn. Thuế thu nhập doanh nghiệp xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển của thuế. Hiện nay ở các nước phát …

Phân tích các điều kiện để một khoản chi phí của doanh nghiệp được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Read More »

Phân tích những điểm khác nhau giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp

Phân tích những điểm khác nhau giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. I. NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Quyền tác giả cùng với quyền sở hữu công nghiệp tạo thành hai bộ phận chính của chế định quyền sở hữu trí tuệ …

Phân tích những điểm khác nhau giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp Read More »

Dịch vụ logistics bao gồm chuỗi các dịch vụ – Khái quát Bình luận Thực trạng

Đề tài: Bình luận về quan điểm “Dịch vụ logistics bao gồm chuỗi các dịch vụ”. Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự hỗ trợ đắc lực của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên thế giới, khối lượng hàng hóa và sản phẩm vật chất được sản xuất …

Dịch vụ logistics bao gồm chuỗi các dịch vụ – Khái quát Bình luận Thực trạng Read More »

Bình luận điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 về tranh chấp lao động

Bình luận điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 về tranh chấp lao động. Thứ nhất, về khái niệm tranh chấp lao động. Ttheo quy định tại Điều 179 Bộ luật lao động 2019 thì “Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các …

Bình luận điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 về tranh chấp lao động Read More »

Đánh giá quyền yêu cầu ly hôn theo quy định của Luật HN&GĐ năm 2014

Đề tài: Đánh giá quyền yêu cầu ly hôn theo quy định của Luật HN&GĐ năm 2014. Gia đình là tế bào của xã hội. Hôn nhân và gia đình là nền tảng của xã hội, nơi nuôi dưỡng và giáo dục các thế hệ tương lai của đất nước, nơi gìn giữ và phát …

Đánh giá quyền yêu cầu ly hôn theo quy định của Luật HN&GĐ năm 2014 Read More »

Những sai sót thường gặp của người tư vấn pháp luật bằng văn bản và đưa ra những giải pháp khắc phục

Đề tài: Nêu những sai sót thường gặp của người tư vấn pháp luật bằng văn bản và đưa ra những giải pháp khắc phục. Minh họa bằng các tình huống thực tiễn. Cùng với đà phát triển của nền kinh tế, ngày càng có nhiều khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp nhờ …

Những sai sót thường gặp của người tư vấn pháp luật bằng văn bản và đưa ra những giải pháp khắc phục Read More »

Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh Châu Âu (EVIPA) và đánh giả khả năng thực thi hiệp định tại Việt Nam

Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh Châu Âu (EVIPA) và đánh giả khả năng thực thi hiệp định tại Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập diễn ra ngày càng sâu rộng, xu thế tự do hóa thương mại được xem là một điều tất yếu trong quá trình phát triển của …

Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh Châu Âu (EVIPA) và đánh giả khả năng thực thi hiệp định tại Việt Nam Read More »

VKFTA – Tổng quan chung và Cơ hội Thách thức Giải pháp đối với Việt Nam

VKFTA – Tổng quan chung và Cơ hội – Thách thức – Giải pháp đối với Việt Nam. Hiện nay, đất nước Việt Nam đang trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của sản xuất, hoạt động thương mại thế giới thể hiện …

VKFTA – Tổng quan chung và Cơ hội Thách thức Giải pháp đối với Việt Nam Read More »

Kết hôn trái pháp luật và quan hệ pháp luật vợ chồng

Đề tài: Kết hôn trái pháp luật và quan hệ pháp luật vợ chồng khi này chiếu theo các quy định hiện hành. Tình huống:             Ông Tuấn và bà Lan là anh em cùng cha khác mẹ. Minh là con trai ông Tuấn, sinh ngày 20/8/1997 cư trú tại xã Duyên Hà, huyện Thường …

Kết hôn trái pháp luật và quan hệ pháp luật vợ chồng Read More »

Pháp luật về đăng ký thuế và thực trạng ở Việt Nam

Đề tài: Pháp luật về đăng ký thuế và thực trạng ở Việt Nam. Một quốc gia muốn tồn tại và phát triển ngoài những điều kiện cần thiết thì có một bộ máy lãnh đạo, điều hành, quản lý mọi hoạt động trong mọi lĩnh vực Kinh tế – Chính trị, Văn hóa – …

Pháp luật về đăng ký thuế và thực trạng ở Việt Nam Read More »

1900.0191