Trang chủ - Bình luận Pháp luật

Bình luận Pháp luật

Đánh giá các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Đánh giá các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Hợp đồng lao động là cơ sở ràng buộc người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đúng các cam kết đã thoả thuận. Do đó, hợp …

Đánh giá các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động Read More »

Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật thi hành án dân sự hiện hành về hoãn, tạm đình chỉ thi hành án dân sự và đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này

Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật thi hành án dân sự hiện hành về hoãn, tạm đình chỉ thi hành án dân sự và đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. THADS là giai đoạn kết thúc của tố tụng dân sự mà trong đó CQTHA đưa …

Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật thi hành án dân sự hiện hành về hoãn, tạm đình chỉ thi hành án dân sự và đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này Read More »

Phân tích thực trạng quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền đối với tác phẩm phái sinh và kiến nghị hoàn thiện

Phân tích thực trạng quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền đối với tác phẩm phái sinh và kiến nghị hoàn thiện. Khoản 8 Điều 4 LSHTT 2005 đã định nghĩa như sau: “TPPS là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng …

Phân tích thực trạng quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền đối với tác phẩm phái sinh và kiến nghị hoàn thiện Read More »

Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết, phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành

Anh (chị) hãy phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành về thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết? Quan điểm của anh (chị) về việc xác định ngày chết của người bị tuyên bố là đã chết? …

Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết, phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành Read More »

Quyền bảo mật Thông tin cá nhân (TTCN) trong hệ thống pháp luật Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật

Quyền bảo mật TTCN trong hệ thống pháp luật Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật. Quyền bảo mật TTCN là quyền riêng tư gắn liền với mỗi cá nhân, là quyền của cá nhân đối với những thông tin thuộc về cá nhân của mình, quyền này được pháp …

Quyền bảo mật Thông tin cá nhân (TTCN) trong hệ thống pháp luật Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Read More »

Phân tích khái niệm, ý nghĩa của biện pháp dân sự, đặc điểm của biện pháp dân sự (so sánh với biện pháp hành chính và biện pháp hình sự) trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Phân tích khái niệm, ý nghĩa của biện pháp dân sự, đặc điểm của biện pháp dân sự (so sánh với biện pháp hành chính và biện pháp hình sự) trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Vì sao ở Việt Nam biện pháp hành chính được áp dụng phổ biến hơn biện pháp …

Phân tích khái niệm, ý nghĩa của biện pháp dân sự, đặc điểm của biện pháp dân sự (so sánh với biện pháp hành chính và biện pháp hình sự) trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Read More »

Chứng minh rằng pháp luật về nhãn hiệu nhằm mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường qua các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Chứng minh rằng pháp luật về nhãn hiệu nhằm mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường qua các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam. “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ …

Chứng minh rằng pháp luật về nhãn hiệu nhằm mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường qua các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam Read More »

Phân tích nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế và sự thể hiện của nguyên tắc trong pháp luật về sáng chế của Việt Nam

Phân tích nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế và sự thể hiện của nguyên tắc trong pháp luật về sáng chế của Việt Nam. Nội dung: Nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng …

Phân tích nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế và sự thể hiện của nguyên tắc trong pháp luật về sáng chế của Việt Nam Read More »

Phân tích nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền tác giả và sự thể hiện của nguyên tắc này trong pháp luật về quyền tác giả của Việt Nam

Phân tích nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền tác giả và sự thể hiện của nguyên tắc này trong pháp luật về quyền tác giả của Việt Nam. Phân tích nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền tác giả. Đây là một nguyên tắc quan trọng và ý …

Phân tích nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền tác giả và sự thể hiện của nguyên tắc này trong pháp luật về quyền tác giả của Việt Nam Read More »

Phân tích các đặc trưng của quyền sở hữu trí tuệ trong tương quan so sánh với các loại tài sản khác

Phân tích các đặc trưng của quyền sở hữu trí tuệ trong tương quan so sánh với các loại tài sản khác. Hiện nay, sự xuất hiện của các tài sản, vật chất vô hình ngày càng nhiều, và có giá trị rất lớn; tham gia nhiều vào hoạt động kinh tế trong tất cả …

Phân tích các đặc trưng của quyền sở hữu trí tuệ trong tương quan so sánh với các loại tài sản khác Read More »

Phân tích Quy trình tư vấn pháp luật hiện nay, khái niệm, nguyên tắc, ứng dụng

Phân tích Quy trình tư vấn pháp luật hiện nay, các khái niệm có liên quan, nguyên tắc tư vấn pháp luật, các quy định và ứng dụng trong thực tiễn. Trong xã hội hiện nay, tất cả các vấn đề đều có sự tham gia điều chỉnh của pháp luật. Mọi người bất kỳ …

Phân tích Quy trình tư vấn pháp luật hiện nay, khái niệm, nguyên tắc, ứng dụng Read More »

Các kỹ năng để hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động, phân tích ví dụ minh họa

Các kỹ năng để hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động, phân tích ví dụ minh họa. Bất kỳ quan hệ nào trong xã hội cũng không thể tránh khỏi những tranh chấp, mâu thuẫn. Quan hệ lao động cũng vậy, theo luật lao động, quan hệ lao …

Các kỹ năng để hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động, phân tích ví dụ minh họa Read More »

Pháp luật về đánh giá tác động môi trường, liên hệ thực tiễn

Pháp luật về đánh giá tác động môi trường, liên hệ các tình huống thực tiễn. Sau hơn 30 năm đổi mới kinh tế kể từ năm 1986, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong nhiều lĩnh vực, cả về văn hóa, chính trị hay kinh tế – xã hội. Chúng …

Pháp luật về đánh giá tác động môi trường, liên hệ thực tiễn Read More »

Nguồn luật phái sinh của EU (Pháp luật Liên minh Châu Âu), quyền di chuyển và quyền cư trú của công dân Liên minh Châu Âu

Nguồn luật phái sinh của EU (Pháp luật Liên minh Châu Âu), nguồn luật chưa có tiền lệ trên thế giới. Phân tích quyền di chuyển và quyền cư trú của công dân Liên minh Châu Âu và thành viên trong gia đình của công dân Liên minh Châu Âu. Liên minh châu Âu (gọi …

Nguồn luật phái sinh của EU (Pháp luật Liên minh Châu Âu), quyền di chuyển và quyền cư trú của công dân Liên minh Châu Âu Read More »

Đánh giá thực trạng thực thi quy định pháp luật về chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại

Đánh giá thực trạng thực thi quy định pháp luật về chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại. Rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ việc tham khảo quy định pháp luật của một quốc gia cụ thể về nội dung này. Pháp luật dân sự hay pháp luật …

Đánh giá thực trạng thực thi quy định pháp luật về chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại Read More »

Phân tích, đánh giá một số điểm mới về quyền và lợi ích của cổ đông công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020

Phân tích, đánh giá một số điểm mới trong vấn đề quyền và lợi ích của cổ đông trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020. Luật Doanh nghiệp năm 2014 sau khi có hiệu lực ngày 01/7/2015 với nhiều qui định mới đã góp phần tạo ra hành lang pháp lý mới …

Phân tích, đánh giá một số điểm mới về quyền và lợi ích của cổ đông công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020 Read More »

Phân tích và đánh giá việc xác định cha, mẹ con khi cha mẹ có hôn nhân hợp pháp

Phân tích và đánh giá việc xác định cha, mẹ con khi cha mẹ có hôn nhân hợp pháp theo pháp luật hiện nay. Vợ chồng hợp pháp tức là hai người nam và nữ được nhà nước thừa nhận quan hệ hôn nhân theo qui định của Luật Hôn nhân và gia đình. Cũng …

Phân tích và đánh giá việc xác định cha, mẹ con khi cha mẹ có hôn nhân hợp pháp Read More »

Mục đích, ý nghĩa của hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phân tích các qui định về thời hạn sử dụng đất.

Mục đích, ý nghĩa của hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đồng thời phân tích các qui định của pháp luật về thời hạn sử dụng đất. Quản lí của Nhà nước về đất đai là một trong …

Mục đích, ý nghĩa của hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phân tích các qui định về thời hạn sử dụng đất. Read More »

Đánh giá các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về chủ thể thương lượng tập thể

Đánh giá các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về chủ thể thương lượng tập thể. Thương lượng tập thể được coi là “chìa khóa” giúp giảm thiểu và giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng nhằm xây dựng mối quan hệ lao động ổn định và bền vững. Trong giai đoạn …

Đánh giá các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về chủ thể thương lượng tập thể Read More »

Cấu trúc của thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN – Phân tích yếu tố Tự do di chuyển đầu tư

Đề tài: Anh/chị hãy nêu cấu trúc của thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN và phân tích yếu tố cơ bản của thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất trong Cộng đồng kinh tế ASEAN là: tự do di chuyển đầu tư, dưới các góc độ sau: – Cơ …

Cấu trúc của thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN – Phân tích yếu tố Tự do di chuyển đầu tư Read More »

1900.0191