Các ưu đãi về vốn đầu tư, thuế, đất đai đối với dự án điện mặt trời

Dự án điện mặt trời là một trong những dự án hiện đang nhận được rất nhiều sự ưu ái từ phía cơ quan nhà nước, điển hình là các ưu đãi về vốn đầu tư, thuế, quỹ đất đai. Cụ thể tại Điều 10, Điều 11 Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm …

Các ưu đãi về vốn đầu tư, thuế, đất đai đối với dự án điện mặt trời Read More »