Trang chủ - Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng Luật sư tư vấn

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ Mô tả chi tiết công việc: Vị trí: Luật sư tư vấn; Công việc: Điều hành chuyên môn các hoạt động Tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý các lĩnh vực pháp luật: Đầu tư, phát triển các Dự án đầu tư, Doanh nghiệp, M&A, Xây …

Tuyển dụng Luật sư tư vấn Read More »