Trang chủ - Xung quanh Quyết định 51 của UBND TP Hà Nội về giết mổ, vận chuyển, chế biến gia súc, gia cầm: UBND TP chỉ đạo nghiên cứu ý kiến của Cục Kiểm tra VBQPPL

Xung quanh Quyết định 51 của UBND TP Hà Nội về giết mổ, vận chuyển, chế biến gia súc, gia cầm: UBND TP chỉ đạo nghiên cứu ý kiến của Cục Kiểm tra VBQPPL

Xung quanh Quyết định 51 của UBND TP Hà Nội về giết mổ, vận chuyển, chế biến gia súc, gia cầm: UBND TP chỉ đạo nghiên cứu ý kiến của Cục Kiểm tra VBQPPL

20/02/2009

Ngày 19/02, Cục Kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) nhận được Công văn số 1056/UBND-CT (ngày 11/02/2009) của UBND TP.Hà Nội, chỉ đạo giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Công thương các ngành có liên quan (y tế, NN&PTNT, giao thông vận tải, công an TP) nghiên cứu ý kiến của Cục Kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến Quyết định 51/2009/QĐ-UBND (ngày 22/01/2009) của UBND TP ban hành “Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn TP Hà Nội”. Kết quả phải được báo cáo UBND TP trước ngày 28/02.
Theo ý kiến của Cục Kiểm tra VBQPPL tại văn bản số 13/KTrVB (ngày 06/02/2009), Quyết định 51 là hoàn toàn cần thiết để quản lý, kiểm soát hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn TP, qua đó góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng. Tuy nhiên, Cục Kiểm tra VBQPPL nhận thấy, Quyết định 51 còn có một số vấn đề cần phải được xem xét, xử lý để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, cũng như bảo đảm quyền, lợi hợp pháp của công dân có hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn TP.Hà Nội như một số qui định (khoản 2,4 điều 4, khoản 1, 4 điều 5…) mang tính cấm đoán, không có căn cứ, hạn chế quyền của các đối tượng đã được qui định tại Điều 1 và 2 của Quyết định, gây hiểu nhầm, đồng thời có thể dẫn đến việc áp dụng xử lý tuỳ tiện… Trên cơ sở đó, Cục Kiểm tra VBQPPL đã đề nghị UBND TP tự kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với những nội dung chưa phù hợp với pháp luật của QĐ 51 trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận được văn bản số 13/KTrVB của Cục)./.

P.V


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN