Trang chủ - Thông báo cuộc thi “Tìm hiểu sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính” năm 2016

Thông báo cuộc thi “Tìm hiểu sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính” năm 2016

(Kiemsat.vn) – Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định 4247/QĐ-BTC ngày 03/8/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về cải cách hành chính năm 2016; kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội thông báo về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính” năm 2016, cụ thể như sau

1. Mục đích:

Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận để toàn hệ thống chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố chung tay tham gia cải cách thủ tục hành chính đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực thi các giao dịch hành chính đối với công dân.

Tranh thủ những sáng kiến, giải pháp có giá trị để áp dụng cho việc hoàn thiện, cắt giảm, đơn giản, tiêu chuẩn hóa thủ tục hành chính cũng như các giao dịch hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Yêu cầu:

– Phát hiện những vấn đề trong các quy trình, thủ tục hành chính hiện hành liên quan đến việc giải quyết hồ sơ hành chính và đưa ra những sáng kiến, giải pháp mới về quy trình, thủ tục này.

– Đề xuất những sáng kiến, giải pháp hữu ích để có thể ứng dụng sâu, rộng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử hoặc các biện pháp thay thế thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính nhằm mục tiêu tiết kiệm chi phí và thời gian.

– Các sáng kiến, giải pháp dự thi phải đạt các mục tiêu sau:

+ Rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hành chính

+ Giảm các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

+ Có tính khả thi và ứng dụng cao trong đời sống.

3. Đối tượng dự thi

– Là công dân Việt Nam đang sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội

– Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

– Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội

4. Nội dung

– Đưa ra các ý tưởng, giải pháp cải tiến quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên cơ sở tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

– Đề xuất các mô hình thực hiện thủ tục hành chính hiệu quả, đơn giản mang lại lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước và công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

5. Hình thức

– Vòng sơ khảo: Bài thi được thể hiện theo hình thức bài viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt (có dấu), gửi về địa chỉ: phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Sở Tư pháp Hà Nội (số 1B – Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội) hoặc qua địa chỉ email:kiemsoatthutuchanhchinh@hanoi.gov.vn.

– Vòng chung khảo: Bài thi được thể hiện dưới hình thức thuyết trình.

Ngày 19/8/2016 VKSND thành phố Hà Nội có Công văn số 2118/CV-VKS gửi các đơn vị VKS hai cấp đề nghị tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Văn phòng VKS Hà Nội trân trọng thông báo./


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN