Trang chủ - Tiêu chuẩn của Kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân theo pháp luật hiện hành

Tiêu chuẩn của Kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân theo pháp luật hiện hành

Tiêu chuẩn chung:Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết và trung thực, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, có trình độ cử nhân luật, đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát, có thời gian làm công tác thực tiễn, có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm Kiểm sát viên.

          Tiêu chuẩn riêng cho từng nghạch Kiểm sát viên:

_Kiểm sát viên sơ cấp: phải có thời gian công tác pháp luật từ 4 năm trở lên, có năng lực thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của VKSND cấp huyện.

_Kiểm sát viên trung cấp: đã là kiểm sát viên sơ cấp ít nhất 5 năm, có năng lực thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, có khả năng hướng dấn nghiệp vụ kiểm sát đối với kiểm sát viên sơ cấp, nếu trường hợp do nhu cầu thì phải có thời gian công tác từ 10 năm trở lên.

_Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao: phải là kiểm sát viên trung cấp ít nhất 5 năm, có năng lực thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, có khả năng hưỡng dẫn nghiệp vụ kiểm sát đối với các kiểm sát viên sơ cấp, trung cấp, nếu trong trường hợp do nhu cầu thì phải có thời gian công tác từ 15 năm trở lên.

(Đối với các sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm KSV sơ cấp, trung cấp thuộc viện kiểm sát quân sự và Viện kiểm sát quân sự trung ương).

Trong trường hợp cần thiết, người đang công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân hoặc người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều động đến công tác tại ngành Kiểm sát nhân dân, tuy chưa đủ thời gian làm Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp hoặc chưa đủ thời gian làm công tác pháp luật, nhưng có đủ các tiêu chuẩn khác, thì cũng có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm Kiểm sát viên sơ cấp hoặc Kiểm sát viên trung cấp của Viện kiểm sát nhân dân hoặc Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN