Trang chủ - Biên bản cuộc họp hội phụ nữ

Biên bản cuộc họp hội phụ nữ

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cuộc họp hội phụ nữ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

……………., ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI PHỤ NỮ

Cuộc họp chi hội phụ nữ ………………..

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian khai mạc:………………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………………………

2. Thành phần tham dự

*Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ:

Bà: ………………………………………………………………………………………………………………………………

*Hội viên Chi hội phụ nữ:

Chi hội trưởng:………………………………………………………………………………………………………………

Hội viên:……………………………Vắng:……………………………………………………………………….

*Chủ trì: ………………………………………………………………………………………………………………………

*Thư ký:……………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung

Cuộc họp Chi hội phụ nữ …………………lần thứ ………….. nhiệm kỳ ………….gồm các nội dung sau:

*Tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ trước:……………………………………………………………………….                              ……………………………………………………………………………………………………………………………………

*Tiền hành bầu Chi hội trưởng khóa ……….. nhiệm kỳ……………:

– Chi hội tiến hành ứng cử, đề cử các đồng chí có tên sau:

Ứng cử:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề cử:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chi hội đã xem xét và biểu quyết nhất trí các đồng chí khóa ……………….., nhiệm kỳ…………, gồm:

 1. Đồng chí ………………………………… Chức vụ ……………………… Nơi công tác …………………………
 2. Đồng chí ………………………………… Chức vụ ……………………… Nơi công tác …………………………
 3. Đồng chí ………………………………… Chức vụ ……………………… Nơi công tác …………………………

– Chi hội đã bầu Ban bầu cử, gồm các đồng chí:

 1. ……………………………………………… trưởng ban.
 2. ………………………………………………. ủy viên.
 3. ………………………………………………. ủy viên.

Ban bầu cử phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử. Chi hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

– Tình hình, kết quả bỏ phiếu:

Chi hội đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng các quy định.

+ Tổng số đại biểu triệu tập: ………..

+ Số đại biểu có mặt bầu cử: ………

+ Số phát phiếu ra: ………….phiếu

+ Số phiếu thu về: …………..phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: ……………phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: ……..phiếu

– Kết quả kiểm phiếu:

 1. Đ/c ………………………………………….. phiếu = ……. %
 2. Đ/c ………………………………………….. phiếu = ……. %
 3. Đ/c ………………………………………….. phiếu = ……. %

Căn cứ kết quả bầu cử, đồng chí……………………………….đã trúng cử vào vị trí Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khóa …… nhiệm kỳ ……

Cuộc họp kết thúc vào hồi …….giờ ….. cùng ngày.

Biên bản đã được Chi hội nhất trí thông qua vào hồi ………. giờ …….. ngày …….. tháng ……….. năm ………..

TM HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

 

(Ký tên)

CHỦ TRÌ

 

(Ký tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN