Trang chủ - Biên bản đề nghị thanh toán

Biên bản đề nghị thanh toán

Mẫu Biên bản đề nghị thanh toán

CÔNG TY………..                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(V/v: Đề nghị thanh toán……)

Kính gửi: – Phòng tài chính kế toán

                 – Ban lãnh đạo Công ty…………………………………………….

Họ và tên người đề nghị thanh toán:………………………….

Bộ phận:………………………………………………………………..Chức vụ:…………………………………

Nội dung thanh toán:………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

Số tiền:……………………………………………………………………..

Viết bằng chữ:…………………………………………………………..

(Kèm theo…..Biên bản bàn giao hàng hóa – chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toánKế toán trưởngNgười duyệt
(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191