Trang chủ - Biên bản họp 2 công ty

Biên bản họp 2 công ty

Mẫu Biên bản họp 2 công ty


CÔNG TY …..

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIỮA HAI CÔNG TY

Hôm nay , vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm … , tại văn phòng Công ty ……. diễn ra cuộc họp với các nội dung sau :

I. Thành phần tham dự :

 • CÔNG TY ……

Đại diện ………. Chức vụ ……..

Địa chỉ ….

Điện thoại …………   Fax …………..

Giấy phép kinh doanh số ……..

Mã số thuế ….

Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

 • CÔNG TY …..

Đại diện ………. Chức vụ ……..

Địa chỉ ….

Điện thoại …………   Fax …………..

Giấy phép kinh doanh số ……..

Mã số thuế ….

Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

 • Chủ trì : ……..
 • Thư ký : …….

II. Nội dung cuộc họp :

 • …………
 • …………
 • …………
 • …………
 • …………
 • …………

III. Kết luận :

 • ………
 • ………
 • ………
 • ……….

Cuộc họp kết thúc vào hồi … giờ … cùng ngày .

Biên bản được lập thành 02 bản , mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau .

CHỦ TRÌ

 

( Ký và ghi rõ họ tên )

THƯ KÝ

 

( Ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN