Trang chủ - Biên bản xác nhận mượn tài sản

Biên bản xác nhận mượn tài sản

Biên bản xác nhận mượn tài sản là văn bản do các bên chủ thể tiến hành xác lập hoặc do bên thứ ba xác lập theo yêu cầu của các chủ thể nhằm xác nhận về việc mượn tài sản là có diễn ra trên thực tế. Dưới đây là mẫu biên bản xác nhận mượn tài sản cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản xác nhận mượn tài sản


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

….., ngày…. tháng…. năm …..

BIÊN BẢN XÁC NHẬN MƯỢN TÀI SẢN

Căn cứ theo Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ nhu cầu thỏa thuận của các bên và sự việc diễn ra trên thực tế;

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm …………, tại ……..

Chúng tôi gồm các bên như sau:

Bên cho mượn tài sản ( Bên A)

Ông/Bà : ……………………………………………………………………………

CMND số: ……………… Ngày cấp:…/…./…… Nơi cấp:………………………

Đăng ký hộ khẩu: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Bên mượn tài sản ( Bên B)

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………

CMND số: ……………… Ngày cấp:…/…./…… Nơi cấp:……………………….

Đăng ký hộ khẩu: ………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Sau khi hai bên bàn bạc, thống nhất các bên tiến hành bàn giao số tiền cho bên B là:……….. VNĐ ( Số tiền bằng chữ:………………………………………………………..VNĐ)

Lý do: ……………………………………………………………………………

Hình thức bàn giao:……………………………………………………………….

Các bên tiến hành xác lập và thỏa thuận biên bản xác nhận mượn tài sản sẽ do cơ quan thừa phát lại …………. tiến hành xác nhận.

Biên bản bàn giao tiền được lập thành 02 có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

     

Xác nhận của cơ quan thừa phát lại

Bên cho mượn tiền

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên mượn tiền

( Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN