Trang chủ - Công văn đề nghị tăng sản lượng

Công văn đề nghị tăng sản lượng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị tăng sản lượng

Công văn đề nghị tăng sản lượng là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể nhất định nào đó thực hiện/chấp nhận đề nghị tăng sản lượng.


CÔNG TY……….

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

Về việc đề nghị tăng sản lượng…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ TĂNG SẢN LƯỢNG

Kính gửi:      – Công ty…………………………;

– Phòng/Ban………………

– Ông…………………. – Trưởng Phòng/Ban…………….

(Hoặc các chủ thể khác, tùy thuộc vào quyền quyết định việc tăng sản lượng)

     Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban…. chúng tôi có ký kết Hợp đồng/nhận được văn bản……… với/của…………… Theo đó, sản lượng……….. theo quy định tại……….. là…………. Tuy nhiên, sau quá trình tham gia/thực hiện/… chúng tôi nhận thấy sản lượng trên không phù hợp với thực tiễn/nhu cầu/… Do vậy, chúng tôi gửi tới Quý công ty/Phòng/Ban/Ông/Bà… công văn…………. để đề nghị tăng sản lượng………

Điều 1. Mục đích

Đề nghị ………. tăng sản lượng…… trong quá trình chuẩn bị, thực hiện công việc……… theo văn bản/chỉ đạo/………

………………………………………

Điều 2. Hoàn cảnh, nguyên nhân đưa ra đề nghị

………………………………………

Điều 3. Quá trình tăng sản lượng

1.Quá trình chuẩn bị để tăng sản lượng

………………………………………

2.Nâng cao sản lượng

………………………………………

3.Mục tiêu

………………………………………

Điều 4.Tổ chức thực hiện

Phòng/ban/… chúng tôi kính gửi ………… đề nghị ……… tăng sản lượng………

Kính mong …… chấp nhận đề nghị trên và có các hành động thực tế nâng cao sản lượng ……

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG…….

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191