Trang chủ - Đơn khiếu nại bệnh viện

Đơn khiếu nại bệnh viện

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khiếu nại bệnh viện

Đơn khiếu nại bệnh viện được hiểu là văn bản mà cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại các văn bản, hành vi của bệnh viện/người làm việc trong bệnh viện (bác sĩ, y tá,…) khi có căn cứ cho rằng văn bản/hành vi đó là  trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

 (Về: ………………. của Bệnh viện/Ông/Bà………………)

– Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

– Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

– Căn cứ Hành vi/Văn bản………………

Kính gửi: – BỆNH VIỆN…………………..

(Hoặc:

– Ông/Bà:…………………………… – Chức vụ:……………….

Là chủ thể đã ký văn bản/ là chủ thể quản lý người có hành vi bị khiếu nại)

Tên tôi là:…………………………………… Sinh năm:………

Chứng minh nhân dân số:………………………….. do CA……………… cấp ngày…./…./……..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………….

Là:……………………. (ví dụ: bệnh nhân của Khoa…………… trong thời gian từ……….. đến……..)

Tôi xin trình bày sự việc sau:

……………………………………………

(Trình bày về nguyên nhân, lý do dẫn tới việc làm đơn khiếu nại)

Căn cứ điểm…. Khoản…… Điều…… Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009:

“… ”(Trích văn bản, nếu có)

VÍ dụ:

Căn cứ Điều 11 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009:

Điều 11. Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh

1.Được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2.Được cung cấp thông tin về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giải thích chi tiết về các khoản chi trong hóa đơn thanh toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Tôi nhận thấy, mình có quyền………..(ví dụ: được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án khi có yêu cầu) theo quy định trên. Tuy nhiên, khi tôi có yêu cầu,………… (ví dụ: Ông:……………………..-người đứng đầu Bệnh viện…………) thực hiện nghĩa vụ ………………… (như: cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án của mình), Ông……………. đã từ chối thực hiện mà không đưa ra lý do.

Do vậy, tôi làm đơn này để khiếu nại hành vi/văn bản…………………… của……………….. về………………. tới Quý cơ quan. Tôi đề nghị quý cơ quan xem xét và giải quyết việc này theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi đề nghị Quý cơ quan:

-………….. (những nội dung mà người khiếu nại muốn chủ thể giải quyết đơn thực hiện)

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN