Trang chủ - Đơn xin cấp đất xây nhà cho hộ nghèo

Đơn xin cấp đất xây nhà cho hộ nghèo

Mẫu Đơn xin cấp đất xây nhà cho hộ nghèo


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày….tháng….năm 2019

ĐƠN XIN CẤP  ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ CHO HỘ NGHÈO

– Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

– Căn cứ Quyết địinh số 59/2015/QĐ-TTG ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

– Căn cứ Quyết định số 06/VBHN-XD ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Bộ xây dựng về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Kính gửi: UBND (xã/phường/thị trấn)……..

Tôi tên là:……………………………….…… Sinh ngày:………/……………./………

Số CMND:…………………………. Ngày cấp………………Nơi cấp……………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

Số sổ hộ khẩu:………………………Ngày cấp……………….Nơi cấp……………….

Số giấy chứng nhận hộ nghèo:……………….Ngày cấp………….Nơi cấp…………..

Trình bày rõ hoàn cảnh:

……………………………………… ( trình bày rõ tình trạng nhà ở: không có nhà ở, có nhà nhưng đã cũ, hư hỏng nặng,……)

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 06/VBHN-BXD về đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo quy định phải có đủ ba điều kiện”

“a) Là hộ nghèo (theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010), đang cư trú tại địa phương, có trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành;

b) Hộ chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở;

c) Hộ không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 134/2004/QĐ-TTgngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn và theo các chính sách hỗ trợ nhà ở khác.

Theo quy định tại điều 3 Quyết định số 06/VBHN-BXD về nguyên tắc hỗ trợ:

“1. Hỗ trợ trực tiếp đến hộ gia đình để xây dựng nhà ở theo đối tượng quy định.

  1. Bảo đảm công khai, công bằng và minh bạch đến từng hộ gia đình trên cơ sở pháp luật và chính sách của Nhà nước; phù hợp với phong tục tập quán của mỗi dân tộc, vùng, miền, bảo tồn bản sắc văn hóa của từng dân tộc; phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương.
  2. Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng được một căn nhà có diện tích sử dụng tối thiểu 24 m2; tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên.”

Đối chiếu hoàn cảnh của tôi với các quy định được nêu trên đây, đã đủ điều kiện được cấp đất xây dựng nhà ở. Vì vậy, tôi làm đơn này để xin quý cơ quan đáp ứng một số nguyện vọng sau đây:

– Mong UBND cấp đất và hỗ trợ gia đình tôi để gia đình tôi có nhà ở

– Mong Ban giảm nghèo lưu tâm, hỗ trợ gia đình tôi xây nhà

-……

Tôi rất mong nhận được sự chấp thuận của UBND trong thời gian sớm

Xin chân thành cảm ơn!

 XÁC NHẬN CỦA UBND NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN