Trang chủ - Đơn xin được thi

Đơn xin được thi

Mẫu Đơn xin được thi

Đơn xin được thi là văn bản của cá nhân/tập thể(có thể là học sinh/sinh viên/học viên đang theo học tại các cơ sở, trung tâm giáo dục) gửi tới bộ phận có thẩm quyền với mục đích xin tham dự kỳ thi của môn học nào đó, cụ thể trong trường hợp sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

…., ngày… tháng…năm …

ĐƠN XIN ĐƯỢC THI

Kính gửi: -Phòng Đạo tạo:………………………………………….

-Khoa Quản lý sinh viên:…………………………………

Tên em là:…………………Điện thoại:…….…………

Sinh ngày: ………….. Tại: …………

Mã sinh viên:…………….Lớp:………. Khóa: …

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………….

Số điện thoại:……………………………………………………

Học kỳ…………năm học………..…,em đã làm đơn xin hoãn thi lần………….môn………

Nay em làm đơn này xin phép được dự thi môn học mà em đã được phép hoãn thi

Cùng với lớp:………… Khoá:……………

Được tổ chức thi vào ngày: ……….……

Tài liệu kèm theo:

 

1. Đơn xin hoãn thi

2….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191