Trang chủ - Đơn xin sao lục bản án

Đơn xin sao lục bản án

Đơn xin sao lục bản án là văn bản của cá nhân bị cáo, bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án,………. hoặc người đại diện hợp pháp của những người trên gửi tới Tòa án nơi thụ lý, giải quyết vụ án xin sao trích lục bản án để lưu giữ, sử dụng.

Mẫu Đơn xin sao lục bản án


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN

Kính gửi: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự 2015;

Tên tôi là: ………………………………………………

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD số :………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú : …………………….

Chỗ ở hiện nay : ……………………….

Điện thoại liên hệ: ………………..………

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý Tòa nội dung sau:

Tôi là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan……trong vụ án tranh chấp ………………. đã được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết theo Bản án số: ……… ngày …/…./…. Nay, tôi có nguyện vọng được xin sao lục lại bản án trên của Tòa án để làm căn cứ nộp kèm hồ sơ thực hiện thủ tục ……………………. mà tôi được Tòa án xem xét.

Căn cứ tại Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự  2015 quy định về quyền và nghĩa vụ của đương sự, bằng đơn này tôi kính đề nghị quý  Tòa án cho tôi được sao lục bản án nêu trên để tôi thực hiện các quyền lợi của mình.

Kính mong quý Tòa án sớm xem xét, chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 Người làm đơn

 ( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN