Trang chủ - Mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm

Mẫu 2: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (PHỤ LỤC IV Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Kính gửi: ………………………………………………………..

 1. Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………………
 • Người đại diện: ……………………………………..Chức vụ: …………………………………..

 • Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………..

 • Số nhà:  ……………………………………………………………… Đường ……………………….

 • Phường (xã): ………………………………………………………………………………………………

 • Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………….

 • Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………..

 1. Địa điểm xây dựng:
 • Lô đất số: …………………………………. Diện tích ………………………m2 ………………

 • Tại: …………………………………………………đường  …………………………………………..

 • Phường (xã) ………………………………….  Quận (huyện) ………………………………….

 • Tỉnh, thành phố ……………………………………………………………………………………….

 • Nguồn gốc đất: ……………………………………………………………………………………….

 1. Nội dung xin phép xây dựng tạm:
 • Loại công trình: …………………………….Cấp công trình: …………………………….

 • Diện tích xây dựng tầng 1: ………….m2; tổng diện tích sàn: . . . . . . m2.

 • Chiều cao công trình: ……………………….m; số tầng: ……………………….

 1. Đơn vị hoặc người thiết kế: …………………………………………………………………
 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

 • Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………

 1. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ……………………………..
 • Địa chỉ: ……………………………………………… Điện thoại: ……………………………..

 • Giấy phép hành nghề (nếu có): …………….Cấp ngày: …………………………………

 1. Phương án phá dỡ (nếu có): …………………………………………………………………….
 2. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ………………..tháng.
 3. Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

………, ngày……… tháng………năm………
Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu nếu có)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN