Trang chủ - Mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng

PHỤ LỤC V: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho nhà ở nông thôn)
(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

PHỤ LỤC V

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10  tháng 02  năm 2009 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)

Kính gửi: UBND xã ………………………………………………….

 1. Tên chủ đầu tư:  ……………………………………………….. …………………………………..
 • Số chứng minh thư: ……………………………….Ngày cấp: ………………………………

 • Địa chỉ thường trú: ……………………………………………….. ………………………………….

 • Số điện thoại: ……………………………………………….. …………………………………………..

 1. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………….. ……………………………….
 • Nguồn gốc đất: ……………………………………………….. ……………………………………….
 1. Nội dung xin phép xây dựng: …………………………………………………………………
 • Diện tích xây dựng tầng một …………………..m2 …………………………………………..

 • Tổng diện tích sàn ………………….. m2 ………………………………………………………….

 • Chiều cao công trình …………………..m; số tầng  ………………………………………

 1. Cam kết:

Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

…….., ngày …….. tháng ……..năm……..
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN