Trang chủ - Mẫu kê khai phí nước thải

Mẫu kê khai phí nước thải

Mẫu kê khai phí nước thải

ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC …. HoặcUBND XÃ / PHƯỜNG ……

 

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày ….. tháng ….. năm

TỜ KHAI PHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Kính gửi : – Cơ quan thuế …..

-Kho bạc Nhà nước …..

Tên đơn vị nộp phí :

Địa chỉ :

Mã số thuế :

Điện thoại :                   Fax :                      Email :

Tài khoản số :                             Tại ngân hàng :

TTChỉ tiêuSố tiền
(đồng)
1Số phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt phát sinh trong tháng: 
– Số phí thu theo hóa đơn bán nước 
– Số phí thu đối với trường hợp tự khai thác nước để sử dụng 
2Số tiền phí được để lại theo quy định 
3Số tiền phí phải nộp ngân sách nhà nước (1 – 2) 
4Số tiền phí tháng trước chưa nộp ngân sách nhà nước (nếu có) 
5Số tiền phí nộp ngân sách nhà nước thừa tháng trước (nếu có) 
6Số tiền phí còn phải nộp ngân sách nhà nước (3 + 4 – 5) 

Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp ngân sách nhà nước (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên đây là đầy đủ và chính xác./.

 

……., ngày …..tháng …..năm …..

(Thủ trưởng đơn vị cấp nước hoặc UBND xã, phường, thị trấn)
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN