Trang chủ - Quyết định điều chỉnh lương cho nhân viên

Quyết định điều chỉnh lương cho nhân viên

Quyết định điều chỉnh lương cho nhân viên là văn bản được ban hành bởi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc của thủ trưởng cơ quan nhà nước với mục đích quyết định việc nâng lương, hạ lương đối với các nhân viên hoặc 1 nhân viên cụ thể trong doanh nghiệp…..

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định điều chỉnh lương cho nhân viên


CÔNG TY……………….

 

Số: …../QĐ-TGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

..…………, ngày…… tháng………. năm…….

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG CHO NHÂN VIÊN

(Về việc điều chỉnh lương cho Nhân viên từ …)

–  Căn cứ Giấy chứng ĐKKD số…………… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành lập công ty …………………

–  Căn cứ Điều lệ Công ty … ……………………………;

–  Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

–  Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của nhân viên thuộc các phòng ban được điều chỉnh như sau:

STTPHÒNG/BANMỨC LƯƠNG CŨMỨC LƯƠNG MỚI
1.   
2.   

 

Điều 2:  Các nhân viên thuộc các phòng ban, Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

 

  • Tổng Giám đốc
  • Như Điều 2
  • Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN