Trang chủ - Quyết định nâng bậc lương

Quyết định nâng bậc lương

Quyết định nâng bậc lương là văn bản do cơ quan, đơn vi có thẩm quyền xác lập quyết định nâng bậc lương với các cá nhân khi đảm bảo được các điều kiện nâng lương theo quy định của cơ quan, tổ chức đó hoặc theo quy định của pháp luật. Dưới đây làm mẫu quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định nâng bậc lương


CÔNG TY

                    Số:…/QĐ-….        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày ….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG

(V/v nâng bậc lương đối với Ông/Bà …….)

Căn cứ Luật lao động 2012;

Căn cứ Quyết định Số: …./QĐ-……về việc ban hành quy chế thực hiên chế độ nâng bậc lương đối với công chức,viên chức và người lao động ………..;

Căn cứ Quyết định số: ……/QĐ-UBND quy định cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và người lao động của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh…………

Căn cứ Điều lệ Công ty……………..;

Căn cứ Hợp đồng lao động số:………….

Căn cứ Biên bản họp ngày…./…/……;

Căn cứ…………………………………..;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định nâng bậc lương đối với Ông/Bà:………… – Giữ chức vụ: ..……………………. của Công ty ……… kể từ ngày…/…./…..

Điều 2: Ông/Bà :……………… đã có đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc, nhiệt tình trong công việc và gắn bó lâu dài cung công ty phát triển. Bên cạnh đó, Ông/Bà:……luôn tích cực tham gia các hoạt động do Công ty tổ chức .

Điều 3: Bậc lương sau khi có quyết định nâng bậc lương đối với Ông/Bà :……. Được tính như sau:

Từ bậc……… lên bậc:………..

Thời điểm hưởng bậc lương mới sẽ được tình từ ngày…/…./……………………

Điều 4: Trưởng phòng hành chính – kế toán, ….. và Ông/Bà:…………………… chịu trách nhiệm tiếp nhận và thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày…./…../……

Nơi nhận:-Như điều 4;

 

– Lưu VT

TM. BAN LÃNH ĐẠO

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191