Trang chủ - Quyết định thanh lý tài sản

Quyết định thanh lý tài sản

Quyết định thanh lý tài sản là văn bản của ban giám đốc công ty hoặc hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị công ty ban hành với mục đích bán tài sản của công ty khi không còn sử dụng nữa….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định thanh lý tài sản


CÔNG TY ………
SỐ: ……./QĐ-GĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

………, ngày ….tháng…..năm 20….

QUYẾT ĐỊNH THANH LÝ TÀI SẢN

(Về việc thanh lý tài sản công ty)

– Căn cứ vào Thông tư số …./…../TT-BTC ngày …./…../…. của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

– Căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế của công ty.

– Căn cứ vào giấy đề nghị thanh lý tài sản số …./ĐN-TLTS ngày…/…/…

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thanh lý các tài sản cố định sau của công ty:

STTLoại tài sảnSố hiệu TLTSNhãn hiệuNăm sản xuấtNước sản xuấtSố lượng
1.Máy tính….    
2.Ô tô….    
….….    

Điều 2: Ban thanh lý tài sản cố định cùng các phòng ban có tài sản cần thanh lý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:– Như Điều 2;

 

– Lưu: HCNS.

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191