Trang chủ - Thông báo quyên góp ủng hộ từ thiện

Thông báo quyên góp ủng hộ từ thiện

Thông báo quyên góp ủng hộ từ thiện là văn bản của cá nhân/ tổ chức nhằm kêu gọi cá nhân/ tập thể/ cơ quan/tổ chức thực hiện việc quyên góp ủng hộ từ thiện cho một đối tượng nào đó(người khuyết tật/ người nghèo/ đồng bào bị thiên tai,….), dưới đây là mẫu Thông báo quyên góp ủng hộ từ thiện:

Mẫu Thông báo quyên góp ủng hộ từ thiện

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO QUYÊN GÓP ỦNG HỘ TỪ THIỆN

V/v Quyên góp ủng hộ từ thiện

Thực hiện Kế hoạch số…./ KH-… về việc ủng hộ từ thiện…………………………………. (ủng hộ từ thiện cho ai/tổ chức nào/ở đâu)

………..(Tên cơ quan/tổ chức) thông báo về việc quyên góp ủng hộ từ thiện…………….. như sau:

Đối tượng thực hiện quyên góp ủng hộ từ thiện: ……………………………………………

Mức ủng hộ: ………………………………………………………………………………..

Thời gian ủng hộ: …………………………………………………………………………..

Địa điểm tổ chức ủng hộ: …………………………………………………………………..

Hình thức ủng hộ: ………………………………………………………………………….

Đề nghị cá cá nhân/tập thể trong…………………………….(tên cơ quan/tổ chức) nhiệt liệt hưởng ứng để giúp đỡ …………………………………….

Nơi nhận:-Cổng TTĐT(để đưa tin);

 

-Các đơn vị(để biết và thực hiện)

-Lưu VT; VP

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191