Trang chủ - Tờ trình xin tuyển sinh

Tờ trình xin tuyển sinh

Mẫu Tờ trình xin tuyển sinh


TRƯỜNG…………..

Số:……../……………………

V/v: Xin tuyển sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                         ……., ngày……tháng……năm……

TỜ TRÌNH XIN TUYỂN SINH

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo

– Căn cứ theo Quyết định…../…………./ngày…………tháng………năm………của………Sở giáo dục và đào tạo về Quy chế tuyển sinh vào trương phổ thông trung học.

– Căn cứ vào tình hình thực tế tại:

Trường…………kính trình Sở giáo dục và Đào tạo …phê duyệt chủ trương tuyển sinh ………cho nhà trường  năm học ……….-………….cụ thể như sau:

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh bảo đảm tính chính xác, công bằng, khách quan, trung thực,………………………

( Cụ thể:…………………………………………………………………………………………………………………….. )

– Chỉ tiêu tuyển sinh:…………………………………………………………………………………………………..

Kính mong Sở giáo dục và đào tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191