Trang chủ - Văn bản giải quyết phàn nàn của khách hàng trong nhà hàng

Văn bản giải quyết phàn nàn của khách hàng trong nhà hàng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết phàn nàn của khách hàng trong nhà hàng


NHÀ HÀNG ……

 

BỘ PHẬN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc giải quyết phàn nàn của khách hàng

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

VĂN BẢN GIẢI QUYẾT PHÀN NÀN CỦA KHÁCH HÀNG TRONG NHÀ HÀNG

Kính gửi: – Giám đốc nhà hàng …;

– Quản lý bộ phận … .

Bộ phận … nhận được phàn nàn của khách hàng về việc … xảy ra vào ngày …/…/….  Khi khách hàng đang sử dụng dịch vụ của nhà hàng … . Sau khi nhận được phàn nàn của khách hàng qua … , giám đốc nhà hàng … đã có những ý kiến chỉ đạo sau theo thông báo số …/TB:

  • Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ thức ăn được nhập vào nhà hàng ngày … /…./….;

Trên đây là ý kiến của giám đốc nhà hàng … đề nghị quản lý nhà hàng nghiêm túc thực hiện những yêu cầu trên.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN