Trang chủ - Bổ sung ngày, tháng sinh vào trong Giấy khai sinh

Bổ sung ngày, tháng sinh vào trong Giấy khai sinh

Bổ sung ngày, tháng sinh vào trong Giấy khai sinh

Giấy khai sinh của tôi không có ngày sinh mà chỉ có năm sinh, cho đến khi học THPT và tốt nghiệp tôi không có ngày sinh, nhưng đến khi làm giấy CMND thì người làm bảo tôi khai thêm ngày sinh, và từ đó CMND và hộ khẩu của tôi có ngày sinh, đến giờ khi đậu đại học thì tất cả hồ sơ của tôi trong trường đại học đều có ngày sinh. Vậy xin hỏi thủ tục nào để các giấy tờ và bằng cấp của tôi thống nhất với nhau.

Gửi bởi: Lê Minh Lợi

Trả lời có tính chất tham khảo

Đối với trường hợp của bạn tại Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch đã quy định rất cụ thể như sau:

“Trong trường hợp Giấy khai sinh của một người chỉ ghi năm sinh, không ghi ngày, tháng sinh, mà có yêu cầu bổ sung, thì ngày, tháng sinh được ghi theo Giấy chứng sinh; nếu không có Giấy chứng sinh, thì ngày, tháng sinh được xác định như sau:

– Đối với người chưa có hồ sơ, giấy tờ cá nhân ghi về ngày, tháng sinh, thì ngày, tháng sinh được xác định theo văn bản cam đoan của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi); hoặc theo lời khai của người yêu cầu bổ sung, có xác nhận của người làm chứng (đối với người từ đủ 6 tuổi trở lên).

– Đối với những người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên mà trong các hồ sơ, giấy tờ đã ghi thống nhất về ngày, tháng sinh, thì xác định theo ngày, tháng sinh đó. Trường hợp ngày, tháng sinh ghi trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất, thì xác định theo ngày, tháng sinh trong hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên.

Trong trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh theo hướng dẫn trên đây, thì ngày, tháng sinh là ngày 01 tháng 01.”

Như vậy để các giấy tờ và bằng cấp của bạn thống nhất với nhau về ngày tháng năm sinh thì bạn phải tiến hành thủ tục bổ sung thêm ngày tháng sinh vào trong Giấy khai sinh. Cơ quan có thẩm quyền sẽ có chức năng bổ sung thông tin này cho bạn trên cơ sở là ngày tháng sinh trong CMND, sổ hộ khẩu và hồ sơ đại học của bạn.

Các văn bản liên quan:

Thông tư 01/2008/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý – Vụ Hành chính tư pháp


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN