Trang chủ - Bổ sung thông tin trong giấy khai sinh

Bổ sung thông tin trong giấy khai sinh

Bổ sung thông tin trong giấy khai sinh


Vào khoảng năm 2002 ông Nguyễn Hữu Dẹn sinh sống như vợ chồng với bà Võ Ngọc Diễm sinh một người con. Tuy nhiên khi đó, bà Diễm bỏ đi, ông đi tù vì vậy bà nội đi đăng ký khai sinh cho cháu. UBND xã đã khai sinh không có thông tin cha, mẹ. Hiện nay, ông Dẹn muốn bổ sung thông tin trong Giấy Khai sinh, sổ bộ hộ tịch cho con. Vậy có được bổ sung hay không?

Gửi bởi: Nguyễn Thị Chi

Trả lời có tính chất tham khảo

Trước hết, vì ông Dẹn và bà Diễm chung sống với nhau không có đăng ký kết hôn nên ông Dẹn phải làm thủ tục nhận cha,mẹ cho con nếu việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp theo quy định tại điều 32 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Điều 32. Điều kiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

“1. Việc nhận cha, mẹ, con theo quy định tại Mục này được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận là cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con.

2. Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ tục nhận cha, mẹ theo quy định tại Mục này, trong trường hợp cha, mẹ đã chết; nếu việc nhận cha, mẹ là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ.”

Sau khi thực hiện thủ tục nhận cha cho con, ông thực hiện thủ tục bổ sung, cải chính Sổ đăng kí khai sinh, giấy khai sinh cuả người con theo quy định tại khoản 1 điều 35 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 06/2012/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Điều 35. Bổ sung, cải chính Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con

“1. Căn cứ vào Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con ghi bổ sung phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con, nếu phần khai về cha, mẹ trước đây để trống.

Trong trường hợp Sổ đăng ký khai sinh đã chuyển lưu 1 quyển tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để ghi tiếp việc bổ sung.”

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội

Các văn bản liên quan:

Nghị định 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Trả lời bởi: Phạm Thị Bích Hảo


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191