Trang chủ - Chi cục thuế có được điều tra tài chính của giám đốc qua ngân hàng không?

Chi cục thuế có được điều tra tài chính của giám đốc qua ngân hàng không?

Câu hỏi của khách hàng: Chi cục thuế có được điều tra tài chính của giám đốc qua ngân hàng không?

Mọi người cho em hỏi công ty em TNHH 1 thành viên đến đợt quyết toán thuế. Bên thuế có kiểm tra cả tài khoản ngân hàng cá nhân của giám đốc. Xin hỏi bên thuế có được phép kiểm tra số tài khoản cá nhân của giám đốc không? Xin cảm ơn anh chị em!


Luật sư Tư vấn Luật quản lý thuế – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 17/12/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Quyền hạn của Chi cục thuế

  • Luật quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012)
  • Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản liên quan)

3./ Luật sư trả lời Chi cục thuế có được điều tra tài chính của giám đốc qua ngân hàng không?

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì Chi cục thuế là một trong những cơ quan quản lý thuế. Người nộp thuế có nghĩa vụ khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp thuế đúng thời hạn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế. Trong trường hợp cơ quan quản lý thuế có sự nghi ngờ về việc thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế hoặc pháp luật có quy định thì chủ thể này có quyền yêu cầu người nộp thuế giải trình và kiểm tra,… theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 9 Luật quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế (bao gồm cả chi cục thuế) có những quyền hạn sau:

-Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu, nội dung giao dịch của các tài khoản được mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế.

-Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế và phối hợp với cơ quan quản lý thuế để thực hiện pháp luật về thuế.

-Kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

-Ấn định thuế.

-Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.

-Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo thẩm quyền; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế.

-Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật.

-Ủy nhiệm cho cơ quan cơ quan, tổ chức, cá nhân thu nột số loại thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định;

-Cơ quan thuế áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế với người nộp thuế, với cơ quan thuế các nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đã ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế thu nhập.

Theo đó, cơ quan quản lý thuế có quyền kiểm tra các thông tin, tài liệu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu, nội dung giao dịch của các tài khoản được mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế. Tuy nhiên, việc kiểm tra này phải được thực hiện bởi các chủ thể có thẩm quyền trong những trường hợp nhất định theo những thủ tục mà pháp luật quy định như theo quy định tại Chương VIII Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn có thể đề nghị chi cục thuế đưa ra lý do tiến hành kiểm tra, rà soát tài khoản cá nhân của Giám đốc. Nếu nhận thấy lý do mà phía chi cục thuế đưa ra là không hợp lý hoặc nhận thấy có sự vi phạm trong quá trình kiểm tra, công ty bạn có quyền khiếu nại hành vi/quyết định của chi cục thuế tới chủ thể có thẩm quyền để được giải quyết.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191