Trang chủ - Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ


Luật sư Tư vấn Luật Chứng khoán – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 14 tháng 08 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2010)

3./ Luật sư tư vấn

Trong quá trình hoạt động của một công ty việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quy mô công ty,… không phải là ít. Khi kinh doanh phát triển, có hướng mở rộng kinh doanh thì công ty có thể sáp nhập,hợp nhất với các công ty khác, còn khi kinh doanh thua lỗ hay khi các thành viên có ý kiến không đồng nhất về xu hướng hoạt động của công ty thì có thể tiến hành chia, tách công ty thành nhiều công ty hay đơn giản là chuyển đổi loại hình công ty. Là một pháp nhân thành lập theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ cũng có thể tiến hành chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty theo quy định.

Theo Khoản 1 Điều 69 Luật Chứng khoán quy định:

1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời hạn chấp thuận việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi là ba mươi ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”

Theo đó, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ không thể tự ý thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi như các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh khác mà cần phải gửi hồ sơ tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước, trong thời hạn 30 ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiến hành thủ tục chấp thuận việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi theo quy định và chỉ khi có sự chấp thuận của cơ quan này công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ mới được thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty theo quy định. Trong trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Khoản 2 Điều 69 Luật Chứng khoán quy định “Hồ sơ, thủ tục chấp thuận việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính”. Theo đó, việc chấp thuận chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty của Ủy ban Chứng khoán nhà nước khi nhận được hồ sơ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính mà không phải như các doanh nghiệp thông thường- theo Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực đặc biệt- kinh doanh chứng khoán, khi thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải tuân theo các quy định về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của pháp luật về doanh nghiệp.

Căn cứ Khoản 4 Điều 69 Luật Chứng khoán thì khi công ty mới được hình thành từ việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi trên sẽ phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo quy định.

Như vậy, đây là quy định cơ bản của Luật Chứng khoán về vấn đề “chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ”.

Với những tư vấn về câu hỏi Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191