Trang chủ - Di sản thờ cúng

Di sản thờ cúng

Di sản thờ cúng

Khi người để lại di sản không có di chúc thì phần tài sản dành cho thờ cúng tính như thế nào, và phần này sẽ giao cho ai quản lý? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Gửi bởi: Nguyễn Sơn

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 3 Ðiều 648 Bộ luật Dân sự quy định người lập di chúc có các quyền sau đây: Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng. Quy định tại Ðiều 670 Bộ luật Dân sự về di sản dùng vào việc thờ cúng cũng nêu rõ:

Trong trường hợp người lập di chúc có để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho một người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Trong trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử một người quản lý di sản thờ cúng.

Trong trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

– Trong trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Theo quy định nêu trên, di sản thờ cúng được xác định khi người lập di chúc có để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng. Nếu người để lại di sản không lập di chúc; hoặc có lập di chúc nhưng không để lại một phần di sản vào việc thờ cúng thì những người thừa kế không bắt buộc phải dành một phần di sản vào việc thờ cúng.

Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự luôn tôn trọng sự thỏa thuận của các bên nên: trong trường hợp người để lại di sản không lập di chúc hoặc lập di chúc nhưng không dành một phần tài sản trong khối di sản để thờ cúng thì khi khai nhận/phân chia di sản thừa kế, những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật có thể thỏa thuận về việc để lại di sản dùng vào việc thờ cúng. Các nội dung thỏa thuận như: phần di sản dùng vào việc thờ cúng là bao nhiêu; cử người quản lý phần di sản thờ cúng đó; xác định quyền, nghĩa vụ của người quản lý di sản thờ cúng…

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 33/2005/QH11 Dân sự

Trả lời bởi: CTV3


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN