Trang chủ - Đổi tên đệm cho trẻ em 14 tuổi

Đổi tên đệm cho trẻ em 14 tuổi

Đổi tên đệm cho trẻ em 14 tuổi

Trẻ em 14 tuổi muốn đối tên đệm có được không và có mất tiền gì không?

Gửi bởi: Lê Thị Cẩm

Trả lời có tính chất tham khảo

1. Quyền thay đổi họ, tên

Điều 27 của Bộ luật dân sự quy định:

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ”.

Theo quy định nêu trên, bạn có thể đề nghị thay đổi tên cho người 14 tuổi, nhưng việc thay đổi phải được sự đồng ý của họ.

2. Về thủ tục đề nghị thay đổi họ, tên

Khoản 1 Điều 36 của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (đã được sửa đổi bởi Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực) quy định: “Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự”.

Về cơ quan có thẩm quyền giải quyết, theo quy định tại Điều 37 của Nghị định số 158 thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi. Còn Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi.

Do bạn không nêu rõ, người đó đã đủ 14 hay chưa, cho nên nếu chưa đủ 14 tuổi thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh; nếu từ đủ 14 tuổi trở lên thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thủ tục đăng ký việc thay đổi tên đệm được thực hiện theo quy định tại Điều 38 của Nghị định số 158 (đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 06), cụ thể như sau:

Người yêu cầu thay đổi tên phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi tên đệm và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi tên đệm.

Việc thay đổi tên đệm cho người chưa thành niên được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ. Tuy nhiên, do người được thay đổi tên đệm 14 tuổi nên việc thay đổi tên phải được sự đồng ý của người đó thể hiện trong Tờ khai.

Người yêu cầu thay đổi tên đệm có thể trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính. Trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

– Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi tên đệm có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong trường hợp người được thay đổi tên đệm chưa đủ 14 tuổi) hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp (thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong trường hợp người được thay đổi tên đệm từ đủ 14 tuổi trở lên) ghi vào Sổ đã đăng ký khai sinh trước đây và Quyết định về việc thay đổi tên đệm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định về việc thay đổi tên đệm. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

– Sau khi việc thay đổi tên đệm đã được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, thì bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã thay đổi.

– Trong trường hợp nội dung bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ đã thay đổi do việc thay đổi tên đệm, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con, căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ thực hiện việc điều chỉnh nội dung đó trong phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con cho phù hợp; nếu Sổ đăng ký khai sinh đã chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.

3. Về lệ phí

Lệ phí thay đổi tên đệm sẽ được thu theo mức do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố nơi bạn tiến hành việc thay đổi quy định. Do vậy, bạn cần cung cấp cụ thể địa chỉ thì chúng tôi mới có thể tư vấn chính xác cho bạn về mức thu lệ phí đối với việc thay đổi tên đệm.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 33/2005/QH11 Dân sự

Nghị định 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Phương Liên – Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191