Trang chủ - Nhận định “Quan hệ đại diện luôn luôn là giao dịch dân sự” là đúng hay sai?

Nhận định “Quan hệ đại diện luôn luôn là giao dịch dân sự” là đúng hay sai?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Nhận định “Quan hệ đại diện luôn luôn là giao dịch dân sự” là đúng hay sai?


Luật sư Tư vấn Luật dân sự – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 06 tháng 07 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Quan hệ đại diện

Bộ luật dân sự 2015

3./ Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 134 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“Điều 134. Đại diện

1. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.

3. Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện.”

Do đó, trong giao dịch dân sự, cá nhân, pháp nhân có thể xác lập thông qua quan hệ đại diện.

Tuy nhiên, theo pháp luật tố tụng hình sự, cụ thể, trong trường hợp người phạm tội là người chưa thành niên, khi thực hiện điều tra phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật là bố mẹ. Người chưa thành niên và bố mẹ mình được coi là quan hệ đại diện.

Như vậy, nhận định “Quan hệ đại diện luôn luôn là giao dịch dân sự” là sai.

Với những tư vấn về câu hỏi Nhận định “Quan hệ đại diện luôn luôn là giao dịch dân sự” là đúng hay sai?, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN