Trang chủ - So sánh tội trộm cắp tài sản và tội giết người

So sánh tội trộm cắp tài sản và tội giết người

So sánh tội trộm cắp tài sản và tội giết người

Tội trộm cáp tài sản bị phạt 12 năm tù theo khoản 4 điều 138 BLHS và Tội giết người và bị tuyên 15 năm tù theo khoản 2 Điều 93 BLHS thì tội nào nặng hơn?

Gửi bởi: Vũ Thị Tươi

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Bộ luật Hình sự thì căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự, tội phạm được phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Khoản 3 Điều 8 quy định: “Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình”.

Khoản 2 Điều 93 của Bộ luật Hình sự quy định: “Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm”.

Khoản 4 Điều 138 của Bộ luật Hình sự quy định:

“Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8, quy định tại khoản 2 Điều 93 và khoản 4 Điều 138 của Bộ luật Hình sự thì có thể xác định loại tội như sau:

– Tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 93 là tội phạm rất nghiêm trọng vì mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội này là đến mười lăm năm tù.

– Tội phạm quy định tại khoản 4 Điều 138 là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng vì theo quy định tại khoản này, mức cao nhất của khung hình phạt là đến hai mươi năm tù hoặc tù chung thân.

Do vậy, mặc dù mức án do Tòa án tuyên trên thực tế đối với người trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 138 là 12 năm tù, còn mức án do Tòa án tuyên trên thực tế đối với người phạm tội giết người theo quy định tại khoản 2 Điều 93 là 15 năm tù, nhưng xét về tình chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi và căn cứ vào mức cao nhất của khung hình phạt thì tội trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 138 là tội nặng hơn so với tội giết người theo quy định tại khoản 2 Điều 93.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 15/1999/QH10 Hình sự

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Phương Liên – Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191