Trang chủ - Sửa điều lệ công ty thế nào cho nhanh và đúng luật

Sửa điều lệ công ty thế nào cho nhanh và đúng luật

Câu hỏi của khách hàng: Sửa điều lệ công ty thế nào cho nhanh và đúng luật

Công ty e trước đây làm điều lệ có rất nhiều thiếu sót, bây giờ làm tờ trình xin ý kiến cổ đông về thay đổi điều lệ chắc phải tâm 40 – 50 trang giấy mất, mà mỗi chỗ sửa lắt nhắt 1 ít, có cách nào sửa nhanh hơn mà vẫn đúng luật không ạ


Luật sư Tư vấn Luật doanh nghiệp – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 03/12/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề thay đổi, bổ sung điều lệ công ty

Luật doanh nghiệp 2014

3./ Luật sư trả lời Sửa điều lệ công ty thế nào cho nhanh và đúng luật

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Do đó, trong quá trình hoạt động xét thấy cần thay đổi, bổ sung Điều lệ thì công ty tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Việc thay đổi, bổ sung điều lệ là việc nội bộ của công ty, công ty tự điều chỉnh sao cho phù hợp nhưng không trái quy định pháp Luật.

Căn cứ Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014 về Điều lệ công ty gồm những nội dung sau:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần

+ Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

+ Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

+ Cơ cấu tổ chức quản lý;

+ Người đại diện theo pháp luật;

+ Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

+ Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

+ Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần

+ Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

+ Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

+ Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Như vậy, công ty bạn có thể dựa trên các nội dung trên để thay đổi, bổ sung Điều lệ công ty và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết, thông qua.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191