Trang chủ - Sửa năm sinh trong Sổ hộ khẩuvà các giấy tờ khác

Sửa năm sinh trong Sổ hộ khẩuvà các giấy tờ khác

Sửa năm sinh trong Sổ hộ khẩu và các giấy tờ khác

Trong Sổ hộ khẩu của tôi ghi năm sinh 1986 còn trong Giấy khai sinh và các giấy tờ khác lại ghi năm sinh 1988. Bây giờ tôi phải làm thủ tục gì để các giấy tờ có năm sinh trùng nhau?

Gửi bởi: phan thị diễm hương

Trả lời có tính chất tham khảo

Đối với trường hợp của bạn tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định giá trị pháp lý của giấy khai sinh như sau: “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ cha mẹ, con, phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó”.

Như vậy, với mỗi cá nhân Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc và mọi giấy tờ hồ sơ của cá nhân phải phù hợp với giấy khai sinh của cá nhân đó. Do Giấy khai sinh và các giấy tờ khác của bạn đều ghi năm sinh là năm 1988 nhưng trong Sổ hộ khẩu lại ghi năm sinh là năm 1986 vì vậy, bạn phải tiến hành thủ tục điều chỉnh nội dung trong sổ hộ khẩu.

Theo khoản 4 Điều 10 Thông tư 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ Công an, trong quá trình đăng ký thường trú, nếu có sai sót trong sổ hộ khẩu do lỗi của cơ quan đăng ký thì trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của công dân thì cơ quan đăng ký thường trú phải có trách nhiệm điều chỉnh sổ hộ khẩu cho phù hợp với hồ sơ gốc.

Do vậy, để Sổ hộ khẩu thống nhất với các giấy tờ khác về năm sinh thì bạn đến cơ quan đã đăng ký Sổ hộ khẩu cho bạn để điều chỉnh lại năm sinh cho thống nhất.

Các văn bản liên quan:

Thông tư 52/2010/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý – Vụ Hành chính tư pháp


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191