Trang chủ - Thu phí hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp

Thu phí hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp

Thu phí hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp

Em thế chấp nhà đất cho Ngân hàng để bảo đảm cho hợp đồng tín dụng (mã số HDTD/2013), khoản vay 1 tỷ đồng, thời hạn vay 6 tháng. Khi công chứng hợp đồng thế chấp, Văn phòng công chứng thu phí công chứng 1 triệu đồng. Sáu tháng sau em có nhu cầu vay tiếp, Ngân hàng đã cũng đồng ý cho em vay 1 tỷ đồng và hai bên ký kết hợp đồng sửa đổi hợp đồng thế chấp nêu trên để bảo đảm cho hợp đồng tín dụng mới (mã số HDTD/2013-1), hợp đồng tín dụng cũ (có mã số HDTD/2013) đã thực hiện xong nên không đưa vào hợp đồng sửa đổi hợp đồng thế chấp nữa. Công chứnghợp đồng sửa đổi hợp đồng thế chấp nêu trên, Văn phòng công chứng thu phí công chứng 1 triệu đồng, chứ không thu 40 nghìn đồng. Văn phòng công chứng giải thích là mặc dù giá trị khoản vay đều là 1 tỷ VND, nhưng đây là hai khoản vay khác nhau được thể hiện trên hai hợp đồng tín dụng có mã số khác nhau, nên được coi là sửa đổi tăng giá trị khoản vay (theo giá trị hợp đồng tín dụng mới là 1 tỷ đồng). Như vậy có đúng không? Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Gửi bởi: Hoàng Thị Hòa

Trả lời có tính chất tham khảo

Khi yêu cầu công chứng, người yêu cầu công chứng phải nộp phí công chứng (Điều 46 Luật Công chứng) và thù lao công chứng, chi phí khác (Điều 57 Luật Công chứng). Mức thù lao công chứng do tổ chức hành nghề công chứng xác định.Mức thu phí công chứng được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

Đối với trường hợp công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch được thực hiện như sau:

– Trường hợp sửa đổi, bổ sung tăng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp dụng mức thu theo quy định tại khoản 2 điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP: tính trên giá trị tài sản; trường hợp trong hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản có ghi giá trị khoản vay thì tính trên giá trị khoản vay (tính theo phần tăng thêm);

– Các trường hợp công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch khác: Mức thu 40.000 đông/trường hợp.

Trở lại với trường hợp của bạn, sau khi hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng HDTD/2013, bạn vay thêm khoản vay mới theo hợp đồng tín dụng HDTD/2013-01. Như vậy, bạn vay của Ngân hàng hai khoản vay, tổng là 2 tỷ đồng chứ không phải chỉ vay một khoản vay là 1 tỷ đồng. Văn phòng công chứng thu phí công chứng và giải thích như vậy là phù hợp với quy định của pháp luật.

Các văn bản liên quan:

Luật 82/2006/QH11 Công chứng

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

Trả lời bởi: CTV3


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN