Trang chủ - Xin được cấp sổ nghèo thì làm đơn xin đến đâu

Xin được cấp sổ nghèo thì làm đơn xin đến đâu

Câu hỏi của khách hàng: Xin được cấp sổ nghèo thì làm đơn xin đến đâu

Cho em hỏi bạn em thuộc diện hộ nghèo được xã cấp sổ nghèo nay UBND xã rút sổ nhưng gia đình tôi vẫn còn rất khó khăn cho em hỏi là em muốn làm đơn xin cấp sổ nghèo thì em gửi đơn đến cơ quan nào, cách viết đơn em cảm ơn!


Luật sư Tư vấn Pháp luật về rà soát hộ nghèo – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 07/12/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo- hộ cận nghèo

  • Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
  • Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH)

3./ Luật sư trả lời Xin được cấp sổ nghèo thì làm đơn xin đến đâu

Để giúp đơn các gia đình khó khăn, nhà nước ta đã đưa ra những tiêu chí nhất định để xét những gia đình này vào chế độ hộ nghèo và cho những đối tượng đó hưởng những ưu đãi nhất định. Trong trường hợp bạn nhận thấy gia đình thuộc đối tượng trên nhưng không được đưa vào chế độ đó thì bạn có thể làm giấy đề nghị để được giải quyết theo quy định.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH thì hộ nghèo là hộ gia đình qua điều tra, rà soát hằng năm ở cơ sở đáp ứng các tiêu chí về xác định hộ nghèo theo quy định của pháp luật và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận thuộc danh sách hộ nghèo trên địa bàn.

Mà theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg:

Điều 2. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

1.Hộ nghèo

a)Khu vực nông thôn: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

-Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống;

-Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

b)Khu vực thành thị: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

-Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống;

-Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. …”

Trong trường hợp bạn nhận thấy gia đình mình đáp ứng được các yêu cầu trên, bạn có thể nộp Giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 1A Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH tới Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, cụ thể:

PHỤ LỤC SỐ 1A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT BỔ SUNG HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …………………

Họ và tên: ……………………………………………………………………… Giới tính: □ Nam, □ Nữ

Số định danh cá nhân: …………………………………………………………………………. (nếu có)

Sinh ngày ………..tháng ……..năm …….,   Dân tộc: ……………………………………………..

Số CMTND/Thẻ CCCD: ……………………..Ngày cấp: …./…./20…

Nơi cấp: …………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

Thông tin các thành viên của hộ:

Số TTHọ và tênNăm sinhQuan hệ với chủ hộ
(Vợ, chồng, bố, mẹ, con…)
Nghề nghiệp
NamNữ
01     
02     
03     
….     

Lý do đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo:……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

(Trường hợp xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên chỉ xem xét, thẩm định bổ sung đối với những hộ gia đình có đời sống khó khăn do các nguyên nhân sau:

+ Chịu hậu quả của các rủi ro, biến cố đột xuất trong năm, bao gồm: thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão, giông lốc, sóng thần); môi trường bị ô nhiễm nặng; tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh tật nặng; gặp rủi ro về kinh tế (chịu thiệt hại nặng về các tài sản chủ yếu như nhà ở, công cụ sản xuất, mất đất sản xuất, mất mùa, dịch bệnh); gặp rủi ro về xã hội (bị lừa đảo, là nạn nhân của tội phạm).

+ Có biến động về nhân khẩu trong hộ gia đình (như sinh con, có thêm con dâu về nhà chồng, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình, có thành viên đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho gia đình bị chết và các trường hợp biến động khác về nhân khẩu gây các tác động khó khăn đến điều kiện sống của hộ gia đình).

 ……….., ngày…….tháng……. năm 20….
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trong trường hợp bạn nhận thấy việc giải quyết đề nghị này của Ủy ban nhân dân xã là không hợp lý, bạn có thể làm đơn khiếu nại theo quy định của pháp luật kèm theo các chứng cứ, chứng minh việc giải quyết của Ủy ban nhân dân là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, bạn có thể làm Giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo theo mẫu gửi tới Ủy ban nhân dân xã để được giải quyết theo quy định. Nếu bạn có cơ sở cho rằng việc giải quyết của Ủy ban nhân dân xã là không đúng, bạn có quyền khiếu nại tới chủ thể có thẩm quyền để được giải quyết.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN