Trang chủ - Trình tự đấu thầu và thời hạn ra thông báo kết quả đấu thầu

Trình tự đấu thầu và thời hạn ra thông báo kết quả đấu thầu

Trình tự đấu thầu và thời hạn ra thông báo kết quả đấu thầu
Trình tự đấu thầu và thời hạn ra thông báo kết quả đấu thầu

Câu hỏi được gửi từ khách hàng:

Chúng tôi có vài vấn đề khi nghiên cứu về đấu thầu, mong được giải đáp, công ty tôi dự định nộp hồ sơ đấu thầu vào một dự án tại Quảng Ninh, tuy nhiên chưa nắm được các cách thức kiểm soát hồ sơ đấu thầu của dự án theo pháp luật, thế nào là đạt, thế nào là không, và có đầu mục hồ sơ cụ thể không, nếu hồ sơ đạt, thì họ phải thông báo trong tối đa bao nhiêu ngày, và tương tự nếu không đạt thì thế nào. Rất mong nhận được hồi âm sớm, xin cảm ơn!

Luật sư Tư vấn Trình tự đấu thầu và thời hạn ra thông báo kết quả đấu thầu – Gọi 1900.0191

Công ty Luật LVN

Xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng và gửi thắc mắc đến Công ty Luật LVN. Đối với câu hỏi này, dựa trên những thông tin mà khách hàng cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ghi nhận tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các văn bản thỏa thuận được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm xảy ra tình huống pháp lý

Ngày 31 tháng 01 năm 2018

2./ Cơ sở văn bản Pháp Luật áp dụng

Luật Thương mại 2005

3./ Luật sư trả lời

Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên mua hàng hoá, dịch vụ thông qua mời thầu (gọi là bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu (gọi là bên dự thầu) thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra và được lựa chọn để ký kết và thực hiện hợp đồng (gọi là bên trúng thầu)

Quy trình đấu thầu:

Bước 1 Mời thầu:

 • Sơ tuyển nhà thầu (đối với đấu thầu hạn chế)
 • Chuẩn bị hồ sơ mời thầu gồm:
  • Thông báo mời thầu;
  • Các yêu cầu liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được đấu thầu;
  • Phương pháp đánh giá, so sánh, xếp hạng và lựa chọn nhà thầu;
  • Những chỉ dẫn khác liên quan đến việc đấu thầu;
 • Thông báo mời thầu (thông báo mời thầu phải được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với đấu thầu rộng rãi hoặc gửi thông báo mời đăng ký dự thầu đến các nhà thầu đủ điều kiện sau khi sơ tuyển nhà thầu đối với đấu thầu hạn chế)
 • Nhà thầu giải đáp các câu hỏi của các bên dự thầu

Trường hợp bên mời thầu sửa đổi một số nội dung trong hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải gửi nội dung đã sửa đổi bằng văn bản đến tất cả các bên dự thầu trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu ít nhất là mười ngày để các bên dự thầu có điều kiện hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự thầu của mình.

Bước 2: Dự thầu

 • Đảm bảo dự thầu

Các bên dự thầu thực hiện đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu tùy theo yêu cầu của bên đấu thầu.

 • Nộp hồ sơ dự thầu

Bên đấu thầu sẽ có trách nhiệm bảo mật hồ sơ dự thầu đã được nộp.

Bước 3: Mở thầu

Mở thầu được tiến hành theo thời gian đã định hoặc ngay sau khi đóng thầu nếu không có thời điểm đã được ấn định.

Những hồ sơ dự thầu nộp đúng hạn được bên mời thầu mở công khai trước sự tham gia của các bên dự thầu và phải lập biên bản mở thầu.

Những hồ sơ dự thầu nộp không đúng hạn không được chấp nhận và được trả lại cho bên dự thầu dưới dạng chưa mở.
Bước 4: Đánh giá, so sánh hồ sơ dự thầu.
Hồ sơ dự thầu được đánh giá và so sánh theo từng tiêu chuẩn do bên mời thầu quy định bằng phương pháp cho điểm theo thang điểm hoặc phương pháp mà bên mời thầu đã thông báo khi mời thầu. Trong quá trình đánh giá và so sánh, bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu làm rõ các vấn đề có liên quan đến hồ sơ dự thầu (yêu cầu của bên mời thầu và ý kiến trả lời của bên dự thầu phải được lập thành văn bản.
Bước 5: Xếp hạng và lựa chọn nhà thầu
Căn cứ vào kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải xếp hạng và lựa chọn các bên dự thầu theo phương pháp đã được ấn định. Trong trường hợp có nhiều bên tham gia dự thầu có số điểm, tiêu chuẩn trúng thầu ngang nhau thì bên mời thầu có quyền chọn nhà thầu.
Bước 6: Thông báo kết quả đấu thầu và ký kết hợp đồng.
Ngay sau khi có kết quả đấu thầu, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo kết quả đấu thầu cho bên dự thầu.
Bên mời thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với bên trúng thầu trên cơ sở sau đây:
 • Kết quả đấu thầu;
 • Các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu;
 • Nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật LVN đối với trường hợp của quý khách. Nếu còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác quý khách vui lòng liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật qua điện thoại miễn phí số: 1900.0191 để được giải đáp nhanh nhất.

Sự hài lòng của quý khách là nỗ lực của chúng tôi!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

 


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191