Trang chủ - Công văn đề nghị in sao kê

Công văn đề nghị in sao kê

Mẫu công văn đề nghị in sao kê tài khoản tại tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác. Xin mời các bạn tham khảo mẫu dưới đây.

Định nghĩa Công văn đề nghị in sao kê

Công văn đề nghị được in sao kê các hoạt động của mình thông qua tài khoản lập tại tổ chức là nhu cầu phổ biến, mục đích nhằm trình báo, khai báo hoặc chứng minh cho bên thứ ba. Văn bản có thể được lập cho tổ chức và cá nhân. Tại mẫu này chúng tôi sử dụng mẫu dành cho các tổ chức, đơn vị, đoàn thể xác lập.

Mẫu công văn đề nghị in sao kê, sổ phụ

CÔNG TY ……
————————-
Số:……./CV-……
(V/v: Đề nghị in sao kê ……)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-
……, ngày … tháng … năm 20……

Kính gửi: ……………….

Công ty: …………………………..

Địa chỉ:…………………….

Mã số doanh nghiệp:…………………….

Người đại diện:………………………

Chức danh:…………………..

Do ……………, Công ty đã để thất lạc các chứng từ ………… của Công ty. Để việc lưu trữ, đối chiếu sổ sách của Công ty cũng như công tác thanh, kiểm tra của các cơ quan nhà nước sau này được thuận tiện và thực hiện đúng quy định pháp luật, Công ty kính đề nghị quý Cơ quan tạo điều kiện, giúp đỡ cho Công ty được sao in các chứng từ ……… của Công ty, kể từ ………….. đến …………

Công ty …… mong nhận được sự giúp đỡ của quý Cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu CT;
CÔNG TY ……

Tham khảo thêm


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN