Trang chủ - Tiêu hủy tài sản mà bản án, quyết định tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước nhưng tài sản không còn khả năng sử dụng

Tiêu hủy tài sản mà bản án, quyết định tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước nhưng tài sản không còn khả năng sử dụng

Tiêu hủy tài sản mà bản án, quyết định tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước nhưng tài sản không còn khả năng sử dụng

 

 

Cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án chủ động có nội dung: quyết định tịch thu, sung công tài sản, sau đó cơ quan thi hành án dân sự chuyển giao tài sản đó cho cơ quan tài chính cùng cấp. Tuy nhiên, tài sản bàn giao quá cũ, hoặc hư hỏng 1 phần (ví dụ: tài sản là chiếc điện thoại di động Trung Quốc, định giá không ai mua hoặc không xác định được giá trị tài sản). Theo quy định cơ quan tài chính có quyền tiêu hủy tài sản này không? Cơ quan tài chính có thể đề nghị cơ quan thi hành án tiêu hủy luôn ngay khi nhận tài sản này không?

 

Gửi bởi: Trần Văn Hiếu

Trả lời có tính chất tham khảo

Trường hợp bạn hỏi đối với tài sản bản án, quyết định tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước thì cơ quan thi hành án dân sự phải thực hiện theo các trình tự thủ tục sau quy định tại Điều 124 Luật Thi hành án dân sự: Đối với vật chứng, tài sản tạm giữ mà bản án, quyết định tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản và tiến hành giao vật chứng, tài sản tạm giữ đó cho cơ quan tài chính cùng cấp. Việc giao, nhận vật chứng, tài sản tạm giữ được lập biên bản, mô tả cụ thể thực trạng vật chứng, tài sản tạm giữ, có chữ ký của người đại diện và dấu của cơ quan bên giao, chữ ký của người đại diện và dấu của cơ quan bên nhận, nếu có.

Việc xử lý tài sản được thực hiện theo Điều 23 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/04/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước và Điều 11 Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/04/2014 của Chính phủ quy định trình tự quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận bàn giao tài sản từ cơ quan thi hành án (đối với tài sản có quyết định thi hành án) đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tài sản có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung chủ yếu của phương án xử lý tài sản bao gồm: Chủng loại, số lượng, hiện trạng tài sản và hình thức xử lý đối với từng loại tài sản. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tài sản về phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, cấp có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt phương án xử lý tài sản.

Trường hợp tài sản không còn khả năng sử dụng hoặc tài sản thuộc danh mục cấm sản xuất, kinh doanh và lưu thông theo quy định của pháp luật thì được tiêu hủy, bao gồm: Văn hoá phẩm độc hại, ma túy, hàng giả không có giá trị sử dụng, vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi, cây trồng và các tài sản khác buộc phải tiêu hủy.

Do đó, việc tiêu hủy tài sản trong trường hợp này chỉ được thực hiện khi đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tài sản đã lập phương án xử lý tài sản và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Các văn bản liên quan:

Nghị định 29/2014/NĐ-CP Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Luật 26/2008/QH12 Thi hành án dân sự

Thông tư 159/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Thu Hằng

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191