Trang chủ - Bãi nhiệm, miễn nhiệm đại biểu Quốc hội theo pháp luật hiện hành

Bãi nhiệm, miễn nhiệm đại biểu Quốc hội theo pháp luật hiện hành

_Đại biểu Quốc hội phải chịu trách nhiệm trước cử tri, phải liên hệ chặt chẽ với cử tri. Tuy nhiên trong kì hoạt động của mình, đại biểu Quốc hội phải thể hiện ý chí của đại đa số cử tri. Trong trường hợp mất tín nhiệm sẽ bị cử tri bãi nhiệm vào bất kì thời gian nào.

_Nhân dân có quyền bãi nhiệm các đại biểu mình đã bầu ra, ngoài ra đại biểu Quốc hội bị cử tri hoặc Quốc hội bãi nhiệm khi đại biểu đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

_Thủ tục cử tri bãi nhiệm đại biểu gần tương tự như thủ tục bầu cử.

_Để phụ trách công việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, pháp luật quy định thành lập Uỷ ban công tác bãi nhiệm, ban công tác, tổ công tác bãi nhiệm.

_Đại biểu Quốc hội bị bãi nhiệm khi có quá nửa tổng số cử tri đơn vị bầu cử bỏ phiếu bãi nhiệm hoặc khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu bỏ phiếu bãi nhiệm.

_Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định việc đưa ra Quốc hội bãi nhiệm hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191