Trang chủ - Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới?


Luật sư Tư vấn Luật Xây dựng – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 08 tháng 08 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

  • Luật Xây dựng năm 2014;
  • Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

3./ Luật sư tư vấn

Khi thực hiện việc xây dựng mới công trình, chủ sở hữu, nhà đầu tư phải được cấp phép trước khi xây dựng đối với những công trình xây dựng phải xin cấp Giấy phép theo quy định. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới với mỗi loại công trình khác nhau có những yêu cầu khác nhau phù hợp với mục đích, kết cấu công trình cụ thể như sau:

  • Đối với nhà ở riêng lẻ:

Căn cứ Điều 95 Luật Xây dựng 2014, Điều 11 Thông tư 15/2016/TT-BXD, Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ bao gồm:

-Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

+Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận nếu coong trình xây chen tầng hầm;

-Bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề đối với công trình xây dựng có công trình liền kề.

  •  Đối với công trình xây dựng không theo tuyến:

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư 15/2016/TT-BXD, Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình xây dựng không theo tuyến gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có Mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được Mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa Điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

+Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 4 Điều 8 Thông tư 15/2016/TT-BXD, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng mới đối với công trình tín ngưỡng bao gồm các tài liệu tương tự yêu cầu đối với hồ sơ cấp phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến.

  • Đối với Công trình xây dựng theo tuyến:

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Thông tư 15/2016/TT-BXD, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị gồm:

-Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến.

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

+Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500;

+Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 – 1/5000;

+Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 – 1/5000;

+Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200; và Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500 đối với công trình ngầm;

  • Đối với công trình tôn giáo:

Căn cứ Khoản 3 Điều 8 Thông tư 15/2016/TT-BXD, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng gồm:

-Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có Mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được Mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa Điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

+Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200.

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan tôn giáo theo phân cấp (chỉ đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo)

  • Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

Căn cứ Khoản 5 Điều 8 Thông tư 15/2016/TT-BXD, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng gồm:

-Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, di tích lịch sử theo phân cấp;

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

+Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500;

+Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500;

+Bản vẽ các mặt đứng, các mặt cắt chủ yếu công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200.

  • Đối với công trình quảng cáo:

Căn cứ Khoản 6 Điều 8 Thông tư 15/2016/TT-BXD, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo gồm:

-Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng tại khu vực không thuộc nhóm đất có Mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được Mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa Điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình đối với trường hợp thuê đất hoặc thuê công trình để xây dựng công trình quảng cáo;

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

+Đối với trường hợp công trình xây dựng mới, mỗi bộ gồm: Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 – 1/500, Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 – 1/500, Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50; Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp, mỗi bộ gồm: Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50 và Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50 – 1/100.

  • Đối với công trình xây dựng của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế:

Căn cứ Khoản 7 Điều 8 Thông tư 15/2016/TT-BXD, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế gồm:

-Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có Mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được Mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa Điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

-Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

+Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200.

-Các giấy tờ khác theo quy định của Hiệp ước hoặc thỏa thuận đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam.

Ngoài ra, trong trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế trong hồ sơ là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Lưu ý:

Đơn đề nghị cấp giấy phép được ban hành mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BXD.

Như vậy, khi xin cấp giấy phép xây dựng mới, tùy thuộc vào loại công trình xây dựng, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng bao gồm các loại giấy tờ, tài liệu khác nhau bao gồm đơn đề nghị, các tài liệu liên quan đến công trình, kết cấu xây dựng, bản vẽ thiết kế,… theo quy định nêu trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191