Trang chủ - Người phải thi hành án chỉ phải chịu chi phí cưỡng chế đã phát sinh

Người phải thi hành án chỉ phải chịu chi phí cưỡng chế đã phát sinh

Người phải thi hành án chỉ phải chịu chi phí cưỡng chế đã phát sinh

Sau khi có quyết định cưỡng chế mà người phải thi hành án tự nguyện thi hành thì có phải chịu chi phí cưỡng chế hay không?

Gửi bởi: Tran Thi Thuy Gian

Trả lời có tính chất tham khảo

Chi phí cưỡng chế thi hành án là các khoản chi phí do người phải thi hành án chịu để tổ chức cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp pháp luật quy định chi phí cưỡng chế thi hành án do người được thi hành án hoặc do ngân sách nhà nước chi trả.

Theo quy định tại Điều 73 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Điều 31 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ và Quyết định số 73/2007/QĐ-TTg ngày 25/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ, thì người phải thi hành án chịu chi phí cưỡng chế thi hành án sau đây:

– Chi phí thông báo về cưỡng chế thi hành án.

– Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng, chống cháy, nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác cho việc cưỡng chế thi hành án.

– Chi phí cho việc định giá, giám định tài sản, bán đấu giá tài sản; chi phí định giá lại tài sản, trừ trường hợp đó là chi phí xác minh theo yêu cẩu của người được thi hành án hoặc chi phí định giá lại tài sản nếu người được thi hành án yêu cầu định giá lại và trường hợp định giá lại do có vi phạm quy định về định giá.

– Chi phí cho việc thuê, trông coi, bảo quản tài sản; chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản; chi phí thuê nhân công và khoản chi phục vụ cho việc xây ngăn, phá dỡ; chi thuê đo đạc, xác định mốc giới để thực hiện việc cưỡng chế thi hành án.

– Chi phí cho việc tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ.

– Tiền bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế thi hành án.

Những khoản chi phí này phải là những khoản đã thực chi và phải được dự trù trước khi cưỡng chế, thông báo cho người pahỉ thi hành án biết. Do đó, sau khi có quyết định cưỡng chế thi hành án mà người phải thi hành án tự nguyện thi hành án thì chỉ phải chịu những khoản chi phí cưỡng chế đã phát sinh, nếu không phát sinh thì người phải thi hành án không phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án.

Các văn bản liên quan:

Nghị định 58/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

Quyết định 73/2007/QĐ-TTg Về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

Luật 26/2008/QH12 Thi hành án dân sự

Trả lời bởi: Lê Anh Tuấn – Tổng cục THADS

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191