Trang chủ - Phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai 2013?

Phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai 2013?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai 2013?


Luật sư Tư vấn Luật Đất đai 2013 – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 25 tháng 06 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề phạm vi điều chỉnh luật đất đai 2013

Luật Đất đai 2013

3./ Luật sư tư vấn

Phạm vi điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật là giới hạn điều chỉnh của văn bản pháp luật trong các mối quan hệ, lĩnh vực xã hội. Phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai 2013 được quy định như sau

Căn cứ Điều 1 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Theo đó, Luật Đất đai điều chỉnh tất cả các quan hệ phát sinh trong lĩnh vực đất đai cụ thể:

Luật Đất đai quy định về chế độ sở hữu đất đai của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam: Đất đai Việt Nam thuộc chế độ sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Theo đó, Chế độ sở hữu đất đai của Việt Nam là chế độ sở hữu công. Đất đai không thuộc sở hữu của riêng cá nhân nào mà là của toàn thể nhân dân mà Nhà nước là chủ thể đại diện cho nhân dân quản lý đất đai.

Từ chế độ sở hữu, luật đất đai ban hành quy chế điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước khi đại diện chủ sở hữu đất đai và chế độ quản lý đất đai.

Luật Đất đai điều chỉnh quan hệ về sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đai trong các quan hệ về quyền sử dụng đất, cụ thể: pháp luật quy định các đối tượng được sử dụng đất, đối tượng được Nhà nước – đại diện chủ sở hữu đất đai giao đất, hoặc được thuê quyền sử dụng đất đai.

Như vậy, phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai rất rộng và bao hàm tất cả các mối quan hệ có liên quan đến đất đai.

Với những tư vấn về câu hỏi Phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai 2013?, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN