Trang chủ - Phụ cấp thâm niên nghề đối với trường hợpđã chuyển ra khỏi ngành Thi hành án dân sự sang Uỷ ban kiểm tra

Phụ cấp thâm niên nghề đối với trường hợpđã chuyển ra khỏi ngành Thi hành án dân sự sang Uỷ ban kiểm tra

Phụ cấp thâm niên nghề đối với trường hợp đã chuyển ra khỏi ngành Thi hành án dân sự sang Uỷ ban kiểm tra

 

 

Ngày 01/01/2006, tôi có quyết định tuyển dụng vào cơ quan thi hành án dân sự với chức danh là chuyên viên, mã ngạch công chức là 01.003. Ngày 01/01/2007, hết thời gian tập sự, tôi thành công chức chính thức. Ngày 01/4/2010 tôi chuyển công tác sang cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng (cũng được hưởng phụ cấp thâm niên nghề)?

Vậy tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên nghề cộng dồn thời gian đã công tác ở cơ quan cũ không?

 

Gửi bởi: Bùi Thị Hảo

Trả lời có tính chất tham khảo

Phụ cấp thâm niên nghề trong thi hành án dân sự hiện nay mới chỉ được áp dụng cho chức danh chuyên môn Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án dân sự theo quy định tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ “về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang” và Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính “hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm” và hướng dẫn tại Công văn số 566/BTP-TCTHA ngày 09/3/2010 của Bộ Tư pháp.

Vì thế, ngày 01/01/2006bạn có quyết định tuyển dụng vào cơ quan thi hành án dân sự với chức danh là chuyên viên, mã ngạch công chức là 01.003.Ngày 01/01/2007, hết thời gian tập sự, bạn thành công chức chính thức. Ngày 01/4/2010 tôi chuyển công tác sang cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng. Như vậy, thời gian bạn công tác tại cơ quan thi hành án dân sự bạn chưa được bổ nhiệm vào một trong ba chức danh chuyên môn nêu trên nên thời gian đó hiện nay chúng tôi thấy chưa có quy định nào tính cộng dồn để hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Các văn bản liên quan:

Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm

Nghị định 76/2009/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định 204/2004/NĐ-CP Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,viên chức và lực lượng vũ trang

Trả lời bởi: Lê Anh Tuấn – Tổng cục THADS

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191