Trang chủ - Ra quyết định thi hành án trong trường hợp ủy quyền làm đơn yêu cầu thi hành án

Ra quyết định thi hành án trong trường hợp ủy quyền làm đơn yêu cầu thi hành án

Ra quyết định thi hành án trong trường hợp ủy quyền làm đơn yêu cầu thi hành án

 

 

Trường hợp ủy quyền cho người khác làm đơn yêu cầu thi hành án thì trong quyết định thi hành án đó, người được thi hành án là người ủy quyền hay người được ủy quyền? Mong nhận được tư vấn!

 

Gửi bởi: TRABNI

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Luật Thi hành án dân sự giải thích từ ngữ Người được thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng quyền, lợi ích trong bản án, quyết định được thi hành. Người phải thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định được thi hành. Do đó, người được người được thi hành án ủy quyền không phải là người được thi hành án.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao “hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự” trường hợp đương sự có uỷ quyền cho người khác yêu cầu thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của người được uỷ quyền.

Trong trường hợp này, Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của người được uỷ quyền, nhưng cần lưu ý rằng người được ủy quyền yêu cầu thi hành án không phải là người được thi hành án hoặc người phải thi hành án, họ chỉ là người được người được thi hành án hoặc người phải thi hành án ủy quyền thực hiện công việc yêu cầu thi hành án, chứ không phải là người được hưởng quyền, lợi ích hoặc phải thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định được thi hành.

Vì thế trong quyết định thi hành án có phần căn cứ đơn yêu cầu thi hành án của người được ủy quyền để ra quyết định thi hành án, nhưng quyết định thi hành án phải thể hiện rõ ai là người được thi hành án, người phải thi hành án và ai là người được ủy quyền làm đơn yêu cầu thi hành án.

Các văn bản liên quan:

Thông tư liên tịch 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC Hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

Luật 26/2008/QH12 Thi hành án dân sự

Trả lời bởi: Lê Anh Tuấn – Tổng cục THADS

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191