Trang chủ - Thẩm tra viên và Chấp hành viên thi hành án dân sự

Thẩm tra viên và Chấp hành viên thi hành án dân sự

Thẩm tra viên và Chấp hành viên thi hành án dân sự

 

 

Nếu bây giờ tôi được bổ nhiệm làm Thẩm tra viên thì liệu sau này tôi có được đi học lớp đào tạo nghiệp vụ Chấp hành viên nữa không hay sẽ làm thẩm tra viên.

 

Gửi bởi: Đậu Thị Mai

Trả lời có tính chất tham khảo

* Điều 17 Luật Thi hành án dân sự quy định về Chấp hành viên:

1. Chấp hành viên là người được Nhà nước giao nhiệm vụ thi hành các bản án, quyết định theo quy định tại Điều 2 của Luật này. Chấp hành viên có ba ngạch là Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp và Chấp hành viên cao cấp.

2. Chấp hành viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm.

3. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thi tuyển, bổ nhiệm Chấp hành viên.

* Tại khoản 1 và 2 Điều 18 Luật Thi hành án dân sự quy dịnh về tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên:

1. Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, trung thực, liêm khiết, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ cử nhân luật trở lên, có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có thể được bổ nhiệm làm Chấp hành viên.

2. Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này và có đủ các điều kiện sau thì được bổ nhiệm làm Chấp hành viên sơ cấp:

a) Có thời gian làm công tác pháp luật từ 03 năm trở lên;

b) Đã được đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự;

c) Trúng tuyển kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp.

Như vậy, việc bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên phải qua kỳ thi tuyển, trừ trường hợp quy định tại Điều 48 Nghị định số 74/2009/NĐ-CPngày 09/9/2009.

* Khoản 1Điều 26 Nghị định số 74/2009/NĐ-CPquy định về Thẩm tra viên thi hành án: Thẩm tra viên thi hành án là công chức, có nhiệm vụ giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án trong quân đội thực hiện nhiệm vụ thẩm tra thi hành án và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Thẩm tra viên thi hành án, Thẩm tra viên chính thi hành án và Thẩm tra viên cao cấp thi hành án”.

– Như vậy, Thẩm tra viên là công chức, có nhiệm vụ giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án trong quân đội. Việc bổ nhiệm không qua chế độ thituyển như điều kiện bổ nhiệm Chấp hành viên.

– Nếu bạn là Thẩm tra viên cơ quan thi ành án dân sự hoặc cơ quan thi hành án trong quân đội, trong quá trình công tác bạn có quyền được đi học (bồi dưỡng) lớp nghiệp vụ Chấp hành viên theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án nơi bạn đang công tác. Hiện nay, Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định cấm Thẩm tra viên không được tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Chấp hành viên.

Các văn bản liên quan:

Nghị định 74/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

Luật 26/2008/QH12 Thi hành án dân sự

Trả lời bởi: Bùi Khắc Chung – Tổng cục Thi hành án dân sự

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191