Trang chủ - Thủ tục uỷ thác thi hành án dân sự

Thủ tục uỷ thác thi hành án dân sự

Thủ tục uỷ thác thi hành án dân sự

 

 

Tại Quyết định của Tòa án nhân dân huyện Đ tuyên ông V phải nộp 200.000đ tiền án phí ly hôn sơ thẩm và 100.000đ tiền án phí cấp dưỡng nuôi con. Ông Đ được chuyển 200.000đ tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Chi cục Thi hành án thành tiền án phí ly hôn sơ thẩm, ông V còn phải nộp 100.000đ tiền án phí cấp dưỡng nuôi. Sau khi quyết định có hiệu lực pháp luật, Tòa án nhân dân huyện Đ đã chuyển Quyết định sang cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ thi hành, Chi cục Thi hành án huyện Đ đã thụ lý. Sau khi nghiên cứu Quyết định của Tòa án xét thấy người phải thi hành án đang công tác tại huyện N, Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ đã xử lý khoản tiền 200.000đ tiền án phí ly hôn sơ thẩm, sau đó ra Quyết định ủy thác thi hành án cho Chi cục Thi hành án huyện N tiếp tục thi hành khoản 100.000đ tiền án phí cấp dưỡng nuôi con chung đối với ông V, nhưng các tài liệu trong hồ sơ ủy thác chỉ có 01 bản sao Quyết định của Tòa án. Quyết định ủy thác thi hành án chỉ căn cứ vào các Điều luật thi hành án và Quyết định của Tòa án mà không căn cứ quyết định thu hồi một phần quyết định thi hành án để ủy thác. Như vậy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ đã làm đúng quy trình thủ tục chưa?

 

Gửi bởi: Giap

Trả lời có tính chất tham khảo

Trong trường hợp này, theo quyết định của Toà án nhân dân huyện Đ thì ông V phải thi hành khoản án phí tổng cộng là 300.000 đồng, do vậy khi nhận được quyết định của Toà án thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ phải chủ động ra quyết định thi hành án đối với 300.000 đồng tiền án phí theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự. Sau khi đã trích chuyển 200.000 đồng tiền tạm ứng án phí để nộp án phí đối với ông Đ, có căn cứ uỷ thác thi hành án đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện N thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ thực hiện việc uỷ thác thi hành án.

Theo quy định tại Điều 57 Luật Thi hành án dân sự thì trước khi ủy thác, cơ quan thi hành án dân sự phải xử lý xong tài sản tạm giữ, thu giữ, tài sản kê biên tại địa bàn có liên quan đến khoản uỷ thác. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án nhưng xét thấy cần ủy thác thì phải ra quyết định thu hồi một phần hoặc toàn bộ quyết định thi hành án và ra quyết định ủy thác cho nơi có điều kiện thi hành. Cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác không được trả lại quyết định ủy thác cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác mà phải tiếp tục thực hiện việc thi hành án theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quyết định ủy thác có sự nhầm lẫn, sai sót rõ ràng về thẩm quyền của cơ quan nhận ủy thác thi hành án, nội dung thi hành án. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án và thông báo bằng văn bản cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác về việc nhận được quyết định ủy thác.

Khi thực hiện uỷ thác, cơ quan uỷ thác gửi quyết định uỷ thác và các tài liệu liên quan đến việc uỷ thác để cơ quan nơi nhận uỷ thác thực hiện việc thi hành án chính xác. Quyết định uỷ thác của Chi cục Thi hành án dân sự thực hiện theo Mẫu số:C 07-THA ban hành theo Thông tưsố 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp.

Các văn bản liên quan:

Luật 26/2008/QH12 Thi hành án dân sự

Thông tư 09/2011/TT-BTP Về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loạibiểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Trả lời bởi: Lê Anh Tuấn – Tổng cục Thi hành án dân sự

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN