Trang chủ - Những vụ án hành chính nào yêu cầu thêm điều kiện để thụ lý?

Những vụ án hành chính nào yêu cầu thêm điều kiện để thụ lý?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Những vụ án hành chính nào yêu cầu thêm điều kiện để thụ lý?

Những vụ án hành chính nào mà Tòa án chưa thể thụ lý ngay mà cần phải có điều kiện thì tòa án mới có thể thụ lý được, cho em xin giải thích cụ thể và giải thích tại sao lại có điều kiện đó thì càng tốt ạ, em cảm ơn nhiều.

Tâm


Luật sư Tư vấn Luật Hành chính – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 26 tháng 04 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề điều kiện thụ lý vụ án hành chính

Luật Tố tụng hành chính 2015

3./ Luật sư tư vấn

Khiếu kiện vụ án hành chính là quyền của công dân nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi có căn cứ cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính do cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Để một vụ án hành chính được Tòa án thụ lý giải quyết theo thủ tục tố tụng hành chính, khiếu kiện hành chính phải đảm bảo các yêu cầu điều kiện như sau:

Trước hết, khiếu kiện hành chính phải đảm bảo điều kiện về thẩm quyền thụ lý vụ án hành chính. Căn cứ Điều 30 Luật Tố tụng hành chính 2015, Tòa án giải quyết vụ án hành chính theo thủ tụng tố tụng hành chính khi các khiếu kiện này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Cụ thể, Tòa án có thẩm quyền giải quyết:

– Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây:

+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;

+ Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;

+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

– Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống.

– Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

– Khiếu kiện danh sách cử tri.

Bên cạnh đó, Khiếu kiện hành chính cần phải đáp ứng các điều kiện để được Tòa án thụ lý, bao gồm:

Thứ nhất, Điều kiện về đương sự trong vụ án hành chính

– Người khởi kiện:

Chủ thể khởi kiện theo Khoản 8 Điều 3 Luật tố tụng hành chính 2015 phải là “cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân.” Người khởi kiện là cá nhân thì phải đủ từ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; là cá nhân nhưng chưa đủ 18 tuổi hoặc mất năng lực hành vi thì người đại diện theo pháp luật sẽ khởi kiện. Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hoặc người được ủy quyền sẽ tiến hành khởi kiện. Những người khởi kiện này phải bị các quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc,… ảnh hưởng trực tiếp.

– Người bị khởi kiện:

            Người khởi kiện phải kiện đúng người, điều này phải được nêu rõ trong đơn khởi kiện.“Người bị kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bị khởi kiện”

Thứ hai, Điều kiện về Thẩm quyền của Tòa án:  vụ án hành chính phải được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền. Thẩm quyền của tòa án được xác định theo loại vụ việc và thẩm quyền được xác định theo các cấp. Đơn khởi kiện phải được gửi đến đúng tòa án có thẩm quyền, nếu đơn khởi kiện gửi sai thì tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện căn cứ theo Điều 123 Luật tố tụng hành chính 2015.

Thứ ba, Điều kiện về thời hiệu: vụ án hành chính được thụ lý khi vẫn còn thời hiệu khởi kiện căn cứ theo Điều 116 Luật tố tụng hành chính 2015. Thời hiệu khởi kiện đối với từng trường hợp được quy định như sau:

– 1 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc

– 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hay trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không thể khởi kiện đúng thời hạn trên thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan sẽ không được tính vào thời hiệu khởi kiện.

Từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri đến trước ngày bầu cử 05 ngày.

Thứ tư, đơn khởi kiện phải đảm bảo đủ nội dung quy định tại Điều 118 Luật tố tụng hành chính, bao gồm:

– Ngày, tháng, năm làm đơn;

– Tòa án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính;

– Tên, địa chỉ; số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

– Nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính;

– Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có);

– Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết;

– Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Thứ năm, Điều kiện về nộp tạm ứng án phí trong thời hạn theo pháp luật quy định.

Như vậy, Theo quy định của Luật tố tụng hành chính, các vụ án hành chính khi thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng hành chính khi nộp đơn khởi kiện và đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về các yêu cầu liên quan đến vụ án hành chính nêu trên, Tòa án có thẩm quyền thụ lý vụ án sẽ tiến hành thụ lý vụ án theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, cần lưu ý đối với trường hợp đơn khởi kiện vụ án hành chính có yêu cầu sửa đổi bổ sung, người khiếu kiện có trách nhiệm nộp các tài liệu hoặc sửa đổi bổ sung đơn theo yêu cầu của Tòa án.

Với những tư vấn về câu hỏi Những vụ án hành chính nào yêu cầu thêm điều kiện để thụ lý?, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN